Whistleblowing -järjestelmä

Whistleblowingilla tarkoitetaan järjestelmää, jonka avulla voi ilmiantaa väärinkäytöksiä tai epäiltyjä väärinkäytöksiä. Whisteblowing -järjestelmän käyttäminen organisaatiossa vähentää väärinkäytösten todennäköisyyttä ja edistää yrityksen eettisten ohjeiden jalkauttamista.

Tuomen whistleblowing -lomakkeella voivat sekä oman organisaation jäsenet, että ulkopuoliset toimijat ilmoittaa epäilemistään väärinkäytöksistä. Epäily, josta ilmoitetaan voi kohdistua niin oman organisaation jäseneen, kuin myös asiakkaaseen, toimittajaan tai muuhun sidosryhmäkumppaniin.

Ilmoituksen voi jättää mm. seuraavissa tapauksissa: lahjonta, suosiminen, tietojen muuttaminen, yrityksen etuuksien väärinkäyttäminen, uhkailu tai painostus, (virka-) aseman väärinkäyttö, sidonnaisuudet ym.

Annetut ilmiannot ja epäilyt käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti vain käsittelyoikeudet omaavien henkilöiden kesken. Väärinkäytöksistä epäillylle henkilölle ilmoittaja pysyy aina anonyyminä.

Ilmoita epäillystä väärinkäytöksestä täällä.