Vaikuttavuutta vastuullisilla hankinnoilla

Sosiaalisen vastuun huomioiminen hoitotarvikekilpailutuksissa

Sekä meille että asiakkaillemme on tärkeää, että ostamiemme tavaroiden tuotannossa ja toimitusketjussa noudatetaan ihmisoikeuksia, kansainvälisiä sopimuksia sekä paikallista lainsäädäntöä. Tavoitteenamme on systemaattisesti seurata, miten toimittajamme työskentelevät sosiaalisen vastuun parissa ja kehittävät toimintaansa.

Seurannan työkaluna käytämme työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta löytyvää CSR Kompassi -kyselylomaketta; lomakkeen kysymyksillä kartoitetaan sopimuskumppanin ja sen toimittajien työskentelyä sosiaalisen vastuullisuuden edistämiseksi ja varmistamiseksi hankintasopimusta koskevassa toimitusketjussa. Lomake on tarkoitettu riskimaista tulevan tuonnin seurantaan, ja sen sisältämillä kysymyksillä pyritään selvittämään riskimaissa tapahtuvan tuotannon sosiaalista vastuullisuutta.

Kestävää kalustamista kilpailuttamalla

Tampereen kaupungille ja Pirkanmaan Sairaanhoitopiirille yhteishankintana tehdyssä toimistokalusteiden kilpailutuksessa tavoitteena oli löytää aikaa ja kulutusta kestävä, ympäristöystävällinen lopputulos. Kalusteiden elinkaaren kestävyyttä tarkasteltiin alusta loppuun, aina materiaalina käytetyn puun laillisesta hakkaamisesta kalusteen osien kierrätettävyyteen.

Ekologinen näkökulma läpäisi koko kilpailutusprosessin aina tarjouspyynnöstä lähtien; tarjouspyyntöön määriteltiin vaatimuksia niin käytettyjen materiaalien myrkyttömyydestä, haitallisten aineiden minimoinnista kuin pakkausmateriaalien tehokkaasta uudelleenkäytettävyydestä.

Yhteistyöllä kohti vastuullisempia hankintoja

Maaliskuussa 2019 Tuomi Logistiikka aloitti osana sairaanhoitopiirien kehittäjäryhmää, jonka tavoitteena on kehittää konkreettisia työkaluja kestävämpien ja vastuullisempien hankintojen toteuttamiseksi. Yhdessä Suomen yliopistollisten sairaaloiden kanssa tavoitteena on kehittää hankintaohjeita tukeva vastuullisuusliite, joka sisältää kattavasti ohjeistusta niin ympäristön kuin sosiaalisen vastuun näkökulmasta.