Kohti vastuullisempaa huomista

Vastuullisempi huominen vaatii pikäjänteistä työtä, mutta strategisin toimenpitein ja toteutunein tavoittein kuljemme yhdessä sitä kohti. Vastuullisuus on tiivis osa toimintaamme ja toimimme myös strategisena kumppanina asiakkaidemme vastuullisuustavoitteiden saavuttamiseksi.

Eettinen toimintaohje

Eettinen toimintaohjeemme sekä sertifioitu laatujärjestelmämme ohjaavat osaltaan toimintaamme, edellyttäen laadukkaiden palvelujen toteutumisen. Eettistä toimintaohjetta sovelletaan yhtiön hallitukseen, toimitusjohtajaan sekä koko henkilöstöön. Tuomen toimitusjohtaja vastaa eettisen toimintaohjeen laatimisesta ja Tuomen hallitus hyväksyy ohjeen. Yhtiön henkilöstön sekä hallituksen jäsenten velvollisuutena on toteuttaa ohjeistuksia työtehtävissään.

Eettinen toimintaohje liitetään myös osaksi merkittäviä hankintasopimuksia. Toimittajien tulee noudattaa tätä ohjetta aina, kun se on liitetty osaksi hankintasopimusta.