Tuomen hankinta-asiantuntija Taina

Taina, hankintavastaava

Julkaistu:

10.11.2020

Miten päädyit Tuomeen töihin?

Vuonna 2004 aloitin työskentelyn Pirkanmaan sairaanhoitopiirillä materiaalipalveluiden kuljetusyksikössä, jossa ajauduin työskentelemään myös kilpailutusten parissa ja mielenkiintoni niitä kohtaan heräsi. Siirryin Taysin materiaalipalveluiden hankintoihin hoitotarvikehankintojen pariin vuonna 2012 ja vuonna 2016 siirryin muiden mukana Tuomeen. Silloin aloitin myös hankinta-asiantuntijan tehtävissä työskentelyn.

Hankinnat ovat kulkeneet työhistoriassani mukana pitkään. Aluksi ne olivat vain osa työtäni, mutta pikkuhiljaa niiden merkitys työssäni on kasvanut. Oma mielenkiintoni on kohdistunut hankintoihin jo monta vuotta. Taustalla minulla on sekä kaupallinen että terveydenhuollon perustutkinto.

Mitä työhösi kuuluu?

Päätehtäväni on asiakkaidemme hankintojen koko kilpailuttamisprosessi valmistelusta päätöksentekoon. Suunnittelen ja johdan kilpailutusprojekteja, laadin tarjouspyyntöjä ja liiteasiakirjoja ja teen tarjousvertailuja sekä pidän päätösesityksiä. Omalla vastuualueellani ovat Taysin erillisvastuualueen Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän sekä Tampereen kaupungin toimijoiden hoitotarvikehankinnat, mutta olen tehnyt myös muita sote-puolen hankintoja. Työhöni kuuluu myös jonkin verran tuotevastuuasioita hoitotarvikkeiden osalta.

Kilpailutusten alussa kartoitetaan hankinnan laajuus, tarve, tapa ja tavoitteet. Näiden tietojen avulla hankintaa lähdetään suunnittelemaan, aikatauluttamaan ja toteuttamaan. Hankintoihin osallistuu yhteistyötahoja ja niitä suunnitellaan yhdessä kuhunkin hankintaan liittyvän asiantuntijaryhmän kanssa. Joskus ennen hankintaa tehdään myös tietopyyntöjä eli selvitetään, mitä markkinoilla on tarjolla. Näitä tehdään yleensä, jos hankinta ei ole ennestään tuttu tai halutaan jotain täysin uutta.

Millaisessa tiimissä ja kenen kanssa työskentelet?

Työskentelen osana Tuomen hankintatiimiä. Muiden hankinta-asiantuntijoiden kanssa keskustelemme, vaihdamme mielipiteitä ja kysymme vinkkejä toisiltamme. Lisäksi teen paljon töitä tiimiimme kuuluvien tuoteryhmävastaavien, hoitotarvikeasiantuntijoiden ja hankintalakimiesten kanssa.

Kilpailutuksien tekemiseen liittyy paljon yhteistyötä erilaisten ammattiryhmien välillä. Kilpailutuksiin liittyen tavataan toimittajia ja tehdään tiivistä yhteistyötä asiakkaiden kanssa. Olen myös paljon yhteydessä eri hankintayksiköihin ja erityisesti yliopistosairaaloiden hankintayksiköihin.

Tuomen sisällä teen laajasti töitä muiden tiimien kanssa. Erityisesti osto- ja valikoimatiimin kanssa teen tiiviisti yhteistyötä varastotuotteiden kilpailutuksiin liittyen. Lisäksi olen yhteydessä ICT-tiimiin, Tuomen asiakaspalveluun ja viestintään sekä talouteen ja varastolle. Saan työskennellä monipuolisesti eri sidosryhmien kanssa ja tehdä yhteistyötä niin Tuomen sisäisesti kuin ulkoisestikin.

Mikä työssäsi on parasta?

Parasta työssäni on ehdottomasti yhteistyö muiden kanssa, sillä tapaan työssäni paljon erilaisia ihmisiä monelta eri sektorilta. Pidän myös työni monipuolisuudesta. Tehtävääni kuuluu paljon erilaisia hankintoja ja projekteja, jotka kaikki ovat omalla tavallaan mielenkiintoisia. Hankinnoissa on usein myös omia erityispiirteitään, jotka täytyy huomioida. Uusiin asioihin tutustuminen ja perehtyminen on aina mielenkiintoista ja yksi työni parhaista puolista.

Tuomesta löytyy monipuolista osaamista, joka on helposti hyödynnettävissä eikä asioiden kanssa tarvitse pähkäillä yksin. Täällä apua saa helposti.

Pääsen itse pitkälti vaikuttamaan siihen, millaisten hankintojen kanssa työskentelen. Saan tehdä töitä asioiden kanssa, jotka kiinnostavat minua ja pääsen vaikuttamaan oman työni sisältöön.

Tuomessa työskentelyn top 3

  • monipuolinen osaaminen talon sisällä
  • työ terveydenhuollon parissa
  • saan tehdä sitä, mistä pidän