Päivi palveluesimies

Päivi, palveluesimies

Julkaistu:

08.01.2021

Miten päädyit Tuomeen töihin?

Aloitin Tuomessa vuonna 2012 osa-aikaisena palveluneuvojana vuokratyöfirman kautta. Muutaman vuoden päästä siirryin talon kirjoille ja aloin työskennellä kokoaikaisesti. Vuonna 2016 olin vastaavan palveluneuvojan sijaisena ja sille tielle jäin kunnes vuonna 2018 minua pyydettiin kuljetustenohjauskeskuksen palveluesimieheksi. Aloitin tehtävässä toukokuussa 2018. Jo aloittaessani Tuomessa osa-aikaisena, toivoin, että saisin täältä kokoaikaisen työpaikan ja niinhän siinä onneksi kävi.

Opintoni Tampereen yliopistossa ovat vielä kesken, mutta valmistun kasvatustieteiden maisteriksi tulevana syksynä. Opiskelen aikuiskasvatusta ja elinikäistä oppimista ja sivuaineina sosiaalitieteitä. Täyspäiväinen työskentely on hidastanut valmistumistani, mutta suunnitelmissani on myös jatkaa opiskelua vielä valmistumisen jälkeenkin.

Opinnoistani ja taustastani palveluneuvojana on ollut paljon hyötyä uudessa roolissani. Osaan asettua palveluneuvojien asemaan ja ymmärrän, millaista ohjausta he työssään kaipaavat. Olen ollut todella innoissani palveluesimiehen tehtävästäni kaikista eteen tulleista haasteista huolimatta ja odotan innolla tulevaisuuttani Tuomessa.

Mitä työhösi kuuluu?

Olen vastuussa kuljetustenohjauskeskuksen eli Kuohken päivittäisen arjen sujumisesta. Opastan ja tuen palveluneuvojia heidän työssään ja kartoitan vastaavien palveluneuvojien tehtäviä. Lisäksi työhöni kuuluu paljon delegointia ja päivittäisten esimiesasioiden hoitamista. Alkuhässäkän rauhoituttua työhöni tulee varmasti myös lisää palvelun ja toiminnan laadun kehittämistä.

Kuohken toiminnassa on paljon erilaisia osa-alueita palveluliikenteestä vammaispalvelulain mukaisiin kyyteihin. Työhöni kuuluu eri osa-alueisiin liittyvä toiminnan kehittäminen etenkin call centerin näkökulmasta. Pidän myös yhteyttä maksaja-asiakkaisiin ja autoilijoihin ja opastan heitä tarvittaessa.

Mitä työhösi kuului, kun olit palveluneuvojan tai vastaavan palveluneuvojan tehtävissä?

Nykyinen työni poikkeaa palveluneuvojan ja vastaavan palveluneuvojan työstä melkoisen paljon. Nykyisessä työssäni en ole enää suorassa kontaktissa kulkevien asiakkaiden kanssa. Palveluneuvojana tehtäviini kuului asiakaspalvelu puhelimitse. Palveluneuvojat ottavat vastaan asiakkaiden puheluita, välittävät kyytejä, opastavat asiakkaita ja jonkin verran myös kuljettajia. Palveluneuvojien työ on hyvin itsenäistä puheluiden aikana, mutta muuten työkavereiden kanssa ollaan tiiviisti yhteydessä. Toisia tiedotetaan, neuvotaan ja autetaan. Vastaava palveluneuvoja vastaa uusien palveluneuvojien perehdyttämisestä ja opastamisesta sekä selvittelee erilaisia tilanteita. Heidän työhönsä kuuluu myös mahdollisten häiriötilanteiden haltuun ottaminen ja selvittäminen.

Millaisessa tiimissä ja kenen kanssa työskentelet?

Henkilöliikenteen parissa työskentelee lisäkseni kaksi palveluesimiestä, joiden kanssa teen paljon töitä. Teen yhteistyötä myös henkilöliikennesuunnittelijoiden ja -insinöörien kanssa esimerkiksi resurssi- ja työvuorosuunnittelun puitteissa sekä kilpailutuksiin liittyen. Työssäni saan olla paljon tekemisissä useiden Tuomen eri tiimien kanssa. Esimerkiksi HR:ään olen usein yhteydessä erilaisiin henkilöstöasioihin liittyen. Rekrytointeihin liittyen teen yhteistyötä myös vuokratyöfirman kanssa                

Lähimmät työkaverini ovat Tuomen kolme vastaavaa palveluneuvojaa, jotka ovat kuin oikea käteni. Lisäksi teen tiiviisti töitä alaisteni eli Kuohkessa tällä hetkellä työskentelevien 27 palveluneuvojan kanssa.

Mikä työssäsi on parasta?

Ehdottomasti parasta ovat ihmiset. Henkilöliikenteen puolella Tuomessa työskentelevien assistenttien, esimiesten, insinöörien, suunnittelijoiden ja muiden kollegoiden kanssa on ilo työskennellä. Omat alaiseni ovat minulle myös hyvin tärkeitä.

Odotan, että pääsen paneutumaan kehitystyöhön enemmän. Tuomi on jatkuvasti kehittyvä ja on hienoa, että asioissa halutaan mennä eteenpäin. Tämä antaa itselleni motivaatiota ja näkökulmaa siihen, miten omaan työni suhtaudun.

Tuomessa on hyvä olla. Tarvittavaa tukea ja neuvoja saa aina riippumatta siitä, missä toiminnossa työskentelee. Täällä ihmisiä on helppo lähestyä ja kaikki ovat aina alttiita auttamaan.

Olen erittäin tyytyväinen työhöni ja haluan kovasti vielä kehittyä siinä. Olen onnellinen, että olen päässyt tähän asemaan ja olen erittäin innostunut näkemään mitä tulevaisuus tuo tullessaan.

Tuomessa työskentelyn top 3

  • ihmiset
  • tekemisen meininki
  • tulevaisuuteen suuntautuneisuus