Anne, hoitotarvikeasiantuntija

Julkaistu:

29.04.2022

...monipuolisesti röntgenkuvantamisen eri modaliteeteilla. Tehtäviini kuului työskentelyä natiivikuvantamisesta CT- (tietokonetomografia-) kuvantamiseen.  Uran alkuvaiheesta lähtien työskentelin paljon myös angiografia-toimenpideradiologian työpisteessä. Siirryin angiografia-toimenpideradiologian työpisteeseen kokopäiväisesti vuonna 2000- ja siitä melko pian angion...

Miten sinusta tuli tuomilainen, mistä kaikki alkoi ja missä olet nyt?

Vuonna 1984 kesätyötodistuksessani luki: ”Neiti Laaksonen suoriutui työtehtävistään kiitettävästi. Hän oli työtehtävissään ahkera ja tunnollinen. Tehtäviin kuului mm. myymäläauton myynti, päivittäiset tilaukset ja kassan hoito.” No, myymäläautoja en työtehtävässäni myynyt, mutta kaikkea sen sisällä olevaa tarvikkeistoa. Työ oli monipuolista ja vastuullista sekä sisälsi tehtäviä kauppa-auton varustelusta ja myynnistä sen siivoukseen asti. Kauppa-auto oli sekatavarakauppa pienoiskoossa. Lähtösykäys kaupalliselle alalle oli saatu.

Minua ohjasi kuitenkin halu opiskella ja hankkia itselleni ammatti. Vuonna 1987 pääsin röntgenhoitajakoulutukseen, josta valmistuin vuonna 1991. Ensimmäisen kesän työskentelin röntgenhoitajana Pikonlinnan sädehoitoyksikössä. Kesätöiden loputtua pääsin töihin kantatalon röntgenosastolle. Ensimmäiset työtehtävät liittyvät röntgenkuvien kehittäjän ja toimistosihteerin työtehtäviin. Jonkin ajan kuluttua pääsin kuitenkin perehtymään myös röntgenhoitajan työtehtäviin.

Työskentelin Taysin röntgenhoitajana monipuolisesti röntgenkuvantamisen eri modaliteeteilla. Tehtäviini kuului työskentelyä natiivikuvantamisesta CT- (tietokonetomografia-) kuvantamiseen.  Uran alkuvaiheesta lähtien työskentelin paljon myös angiografia-toimenpideradiologian työpisteessä. Siirryin angiografia-toimenpideradiologian työpisteeseen kokopäiväisesti vuonna 2000- ja siitä melko pian angion tiimivastaavaksi. Päivystys- ja virka-ajan työtehtävät tulivat tutuiksi, kuten myös erikoissairaanhoidon ykköskiireelliset tehtävät. Toimin aluksi sekä potilastyössä että tiimin toimintaan liittyvissä vastuutehtävissä. Kirjallisten ja vastuutehtävien lisääntyessä, painopiste muuttui vähitellen toimistopainotteiseksi työksi. Angio-toimenpideradiologian työpisteessä toimiessani, tein paljon yhteistyötä myös hankintatoimiston kanssa. Osallistuin asiantuntijajäsenenä vastuulääkärin kanssa tarvikkeiden hankintaprosesseihin ja myös muutamaan saneerausprosessiin.

Taysin uudistamisohjelman edetessä tehtäväni muuttui uuden perustettavan yksikön projektisihteeriksi. Osallistuin mm. uuden yksikön suunnitteluun, varusteluun ja hankintaprosesseihin sekä uuden yksikön toiminnan aloittamiseen. Vuonna 2019 tehtäväni muuttui uuden yksikön apulaisosastonhoitajan tehtäväksi.

Seuraava sivu työurallani kääntyi kesällä 2021, kun minulle avautui mahdollisuus ja sopiva ajankohta hakea Tuomi Logistiikan hoitotarvikeasiantuntijan tehtävään. Tehtävänkuva oli herättänyt mielenkiintoa jo aiemmin, koska olin tehnyt pitkään yhteistyötä myös hankintatoimiston ja Tuomi Logistiikan asiantuntijoiden kanssa. Hyppy tuntemattomaan samaan aikaan jännitti ja osin myös pelotti. Kolmenkymmenen vuoden työura Taysissa oli sisältänyt monia mielenkiintoisia vaiheita, ympäristö ja toiminnot olivat tuttuja ja turvallisia sekä ympärillä oli paljon kivoja työkavereita. Se herätti toisaalta myös ajattelemaan, miten onnekkaasti olin saanut olla mukana erilaissa kuvioissa ja tehtävissä.

En voinut kuitenkaan jättää kokematta uutta mahdollisuutta työelämässä. Tunne, miten lämpimän vastaanoton Tuomi Logistiikassa sain, oli hyvin palkitseva. Pitkää työkokemustani arvostettiin ja koin, että koko Tuomen väki oli samaa tiimiä ja puhalsi yhteen hiileen. Tunne oli voimaannuttava, vaikka kaikki alkoikin alusta. Ajattelin samalla, että onneksi päivitin muutama vuosi sitten myös tutkintoni. Opiskellessa tuli päivitettyä myös erilaisia opiskeluissa tarvittavia taitoja. Uutta opeteltavaa oli alussa paljon, mutta se oli myös mielenkiintoista, kehittävää ja herättelevää. Tajusin, että lähtiessäni edellisestä työpaikasta, annoin samalla mahdollisuuden muille, edetä omilla urillaan.

Millaisessa tiimissä ja kenen kanssa työskentelet sekä mikä on parasta työssäsi?

Työskentelen Logistiikkapalveluiden Valikoima ja Osto- tiimissä tällä hetkellä viiden muun hoitotarvikeasiantuntijan kanssa. Työssäni on parasta sen monipuolisuus, vaihtelevuus ja yhteistyö eri asiantuntijoiden kanssa. Työskentelen tiiviisti logistiikka-asiantuntijoiden, hankintavastaavien, ostajien ja monen muun asiantuntijan kanssa. Oma esihenkilö on helposti lähestyttävä ja tiiviisti sekä hyvällä keskusteluasenteella mukana tiimin toiminnassa. Minulla on paljon erilaisia sidosryhmiä, esimerkkinä tarvikkeiden toimittajien edustajat ja omien tarvikevastuiden mukaiset vastuuhenkilöt alueen sairaaloissa.

Mistä innostut työssäsi?

Innostun siitä, kun asiat etenevät ja myös haasteellisiin tehtäviin löydetään ratkaisu. On motivoivaa, kun eri asiantuntijoilta voi kysyä aidosti neuvoa, eikä tarvitse pelätä, uskaltaako kysyä.

Avoin ilmapiiri on tärkeää, kuten myös se, että työyhteisössä voi tuntea psykologista turvallisuutta. Välillä voi nauraa kippurassa hauskoille jutuille ja välillä tehdä töitä tiiviimmin, yhteisen tavoitteen eteen. Rentous ja luottamus syntyy yhteisistä arvoista ja asenteesta. Myös työn vaihtelevuus ja etätöiden mahdollistama oman työn johtaminen ovat tärkeitä asioita työssäni.

Tärkein oppisi työelämässä?

Tärkein oppini työelämässä on tehdä pyyteetöntä työtä omien ja työpaikan arvojen mukaisesti- muistaen, että välillä pitää myös hengähtää. Työn imu vetää puoleensa, mutta on tärkeää huolehtia myös omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Välillä pitää voida ajatella jotain ihan muuta, nauttia luonnosta, läheisten läsnäolosta ja sen jälkeen puskea arkea taas hyvillä mielin eteenpäin. 😊