Tuomella vahva rooli hyvinvointialueiden henkilökuljetusten asiantuntijana  

Julkaistu:

09.05.2023

Pirkanmaan hyvinvointialueen käynnistymistä turvaamassa 

Hyvinvointialueiden käynnistyminen toi valtakunnallisesti mukanaan muutoksen, jossa monet aikaisemmin kuntien vastuulla olleet henkilökuljetukset siirtyivät hyvinvointialueiden vastuulle. Nyt, kun hyvinvointialueiden toiminta-aikaa on takana reilut neljä kuukautta, tarkoittaa tämä Tuomen näkökulmasta sitä, että henkilöliikennepalveluissa on siirrytty Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilökuljetusten haltuunotosta vakituiseen toimintaan. 

Tuomi oli mukana Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilökuljetusten valmistelussa alusta asti ja työt hyvinvointialueen sujuvan käynnistymisen varmistamiseksi aloitettiin jo kauan ennen varsinaista muutosta. Tuomessa hyvinvointialueen käynnistymiseen valmistauduttiin tuottamalla Pirhan valmistelijoille tietoa henkilökuljetusten silloisesta tilanteesta ja toimintamalleista, sekä tarjoamalla asiantuntijan tukea tulevaan muutokseen. Kun Pirhan aluevaltuusto viime syksynä teki päätöksen, jonka mukaisesti henkilökuljetuspalveluissa tukeudutaan ensisijaisesti tukipalveluyhtiö Tuomi Logistiikkaan, siirryttiin myös valmistelussa vaiheeseen, jossa kuljetusten operointia ryhdyttiin myös konkreettisesti siirtämään Tuomelle. 

Tuomi vastasi jo ennen hyvinvointialueen käynnistymistä useiden Pirkanmaan kuntien henkilökuljetusten operoinnista. Hyvinvointialueen käynnistymisen myötä Tuomen rooli henkilökuljetuksissa kasvoi merkittävästi, kun Tuomelle siirtyi yhteensä kuuden kunnan vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset. Kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintakuljetuksia sekä ikäihmisten päivätoimintakuljetuksia Tuomi puolestaan otti haltuunsa 20 kunnassa. Ensihoitoon kuulumattomien potilassiirtojen osalta hyvinvointialueen käynnistymisen myötä takseilla hoidettavien potilassiirtojen määrä kasvoi Tuomessa vajaalla 30 prosentilla. 

Hyvinvointialueen henkilökuljetusten valmistelussa ja kuljetusten siirtymisessä hyvinvointialueen järjestämisvastuulle tuli kaikkien Pirkanmaan 23 kunnan osalta varmistaa, että henkilökuljetusten käytännöt ja toimintamallit ovat yhtenevät koko hyvinvointialueen laajuisesti. Kuljetusten haltuunotto tarkoitti esimerkiksi yli tuhannen uuden asiakasprofiilin luontia Tuomen järjestelmiin ja yli sadan Pirhan tai ulkoistetun palveluntuottajan työntekijän kouluttamista Tuomen järjestelmien käyttöön. Henkilökuljetusten siirtyminen hyvinvointialueen järjestämisvastuulle vaatikin Tuomelta sekä strategisissa linjauksissa asiantuntijana toimimista, että operatiivisista toimista vastaamista. 

Tuomen tekemä panostus Pirkanmaan henkilökuljetusten valmisteluun oli merkittävä. Teimme hyvinvointialueen käynnistymiseen liittyvää valmistelutyötä yli 2,5 henkilötyövuoden edestä ja esimerkiksi kilpailutusten seurauksena allekirjoitimme yli 650 liikennöintisopimusta. Kaikki valmistelutyö, yhteistyö palveluntuottajien sekä hyvinvointialueen edustajien kanssa tarvittiin, jotta Tuomi voi turvata Pirkanmaan hyvinvointialueella vuosittain yli puolen miljoonan vammaispalvelu- tai sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetusmatkan toteutumisen, järjestää kuukausittain yli 22 000 kuljetusmatkaa kehitysvammaisten tai ikäihmisten työ- ja päivätoiminnan piiriin osallistuville tai toteuttaa vuosittain yli 40 000 potilassiirtoa takseilla tai ambulansseilla eri hoitolaitosten välillä. 

Pirhan valmistelutyössä karttumat opit hyödyksi Oma Hämeen alueella 

Siinä, missä Pirkanmaan hyvinvointialueen osalta voidaan katsoa, että Tuomen henkilökuljetuksiin liittyvä valmistelutyö on ohitse ja henkilökuljetuksissa on siirrytty vakiintuneen toiminnan aikaan, on Kanta-Hämeen hyvinvointialueella Oma Hämeessä työ henkilökuljetusten parissa vasta alkanut. Oma Hämeen hyvinvointialueen käynnistyessä henkilökuljetusten toteuttamisessa otettiin käyttöön malli, jonka mukaisesti Oma Häme ostaa vuoden 2023 henkilökuljetuspalveluiden toteuttamisen alueen kunnilta, lain mahdollistaessa tämänkaltaisen siirtymäajan käytön. 

Oma Hämeessä tulevaisuuden toimintamalleja rakennetaan kuluvan vuoden aikana ja Tuomen asiantuntijuus on myös Oma Hämeen alueella merkittävässä roolissa, Tuomen toteuttaessa Oma Hämeen alueella selvitystä Oma Hämeen alueen henkilökuljetuksista. Tuomi perehtyy Oma Hämeen alueella nykyisiin henkilökuljetuksissa käytössä oleviin toimintamalleihin, sopimuksiin, matka- ja asiakasmääriin ja tuottaa näiden avulla tietoa Oma Hämeelle tulevaisuuden toimintamallien suunnitteluun.

Oma Hämeelle toteutettavassa selvitystyössä Tuomi pääsee konkreettisesti hyödyntämään Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelutyössä karttuneita oppeja. Vaikka hyvinvointialueet ovat kukin oma kokonaisuuteensa ja kullakin alueella on omat erityispiirteensä, on selvitystyössä kiistatonta hyötyä siitä, että Tuomi on jo tehnyt vastaavaa selvitystyötä Pirkanmaan hyvinvointialueella. Selvityksen yhteydessä ja alkukartoituksen lopputuotoksena Tuomi ja Oma Hämeen edustajat muodostavat suunnitelman siihen, miten henkilökuljetuksia jatkossa toteutetaan Oma Hämeen alueella.  

Tuomen tahtotilana on löytää myös Oma Hämeen alueelle henkilökuljetuksiin sellaiset toimintamallit, jotka ovat eri osapuolten näkökulmasta parhaat mahdolliset. Järkevällä ja hallitulla henkilökuljetusten kokonaisuudella pystytään turvaamaan palvelut siten että kaikki sidosryhmät matkustavista asiakkaista palvelua tuottaviin liikennöitsijöihin ovat tyytyväisiä käytäntöihin. Oma Hämeen alueella tullaankin kuluvan vuoden aikana tekemään ratkaisuja ja linjauksia siihen, mihin suuntaan Oma Hämeen henkilökuljetuksia lähdetään lähitulevaisuudessa kehittämään. 

Tuomi omistajiensa kumppanina 

Tuomella on henkilökuljetuksista yli 15 vuoden kokemus, ja kannamme mielellämme sitä asiantuntijan roolia, jonka omistajamme ovat meille henkilökuljetusten osalta antaneet.  

Pirkanmaan hyvinvointialueella henkilökuljetuksiin tehty valmistelutyö sekä haltuunottojen hyvä suunnittelu tuottivat tulosta, sillä Pirkanmaan hyvinvointialueella henkilökuljetukset siirtyivät Tuomelle ilman suuria häiriöitä. Henkilökuljetusten valmistelutyö sai kiitosta myös Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelijoilta: pystyimme toimimaan hyvinvointialueen valmistelijoiden tukena henkilökuljetusten asiantuntijoina ja toisaalta tuottamaan hyvinvointialueen valmistelijoille heidän tarvitsemaa tietoa päätöksenteon tueksi. Nyt valmistelutyön ollessa ohitse ja toiminnan vakiinnuttua voimme ylpeydellä katsoa taaksepäin. Turvasimme osaltamme sen, että Suomen suurin hyvinvointialue Pirha suoriutui menestyksekkäästi maamme historian merkittävimmästä sosiaali- ja terveysalan uudistuksen käynnistymisvaiheesta.

Oma Hämeen alueella Tuomen ja hyvinvointialueen yhteistyö on henkilökuljetusten osalta alkutaipaleella, mutta innolla ja luottavaisin mielin katsomme tulevaisuuteen. Uskomme, että myös Oma Hämeen alueella Tuomella on paljon tarjottavaa Oma Hämeen henkilökuljetusten tulevaisuuden toimintamalleihin ja tarjoamme mielellämme myös Oma Hämeelle asiantuntijuuttamme ja henkilökuljetuspalveluitamme. 

On hienoa saada olla mukana rakentamassa hyvinvointialueiden tulevaisuutta ja olemme Tuomessa ylpeitä siitä, että omistajamme luottavat osaamiseemme. 

Milla Valkonen

Projektipäällikkö

Milla Valkonen on henkilökuljetusten asiantuntija. Tuomen henkilökuljetuspalveluissa projektipäällikkönä toimiva Milla on vastannut aikaisemmin Pali-palveluliikenteen kehityksestä. Tällä hetkellä työpäivät täyttyvät hyvinvointialueiden sekä kuntien kanssa tehtävästä yhteistyöstä henkilökuljetusten saralla.