Liikenteen hankinnat

Me Tuomi Logistiikalla kehitämme toimintaamme jatkuvasti, jotta asiakkaiden tarpeet voitaisiin ottaa entistä paremmin huomioon. Kilpailutuksissa kiinnitämme erityistä huomiota laadullisiin tekijöihin, kuten kaluston turvallisuuteen, tarjoajilta vaadittavaan palvelutasoon ja kaluston vähäpäästöisyyteen.

Kaluston vähäpäästöisyydestä eli julkisten ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiavaatimuksista säädetään laissa (740/2021). Lain mukaan hankintayksiköiden on hankittava ajoneuvo- ja liikennepalveluhankinnoissa ympäristöystävällisiä ja energiatehokkaita ajoneuvoja. Kaluston vaatimukset määritellään yksilöllisesti kuhunkin kilpailutukseen lain puitteissa.

Toteuttamamme kilpailutukset voivat olla koko Pirkanmaan laajuisia, joilla haetaan kalustoa koko Pirkanmaan alueelle tai hyvin paikallisia, joilla haetaan kalustoa esimerkiksi yksittäisen kunnan alueelle.

Käynnissä olevat kilpailutukset

Tällä sivulla Tuomi Logistiikka tiedottaa käynnissä olevista kilpailutuksista. Tuomi Logistiikka julkaisee kilpailutukseen liittyvän tarjouspyynnön Cloudian Tarjouspalvelu.fi:ssa. Lisätietoa kilpailutuksiin osallistumisesta löytyy kohdasta Sopimuskumppaniksi.

Tampereen palveluliikenne ja ryhmäkuljetukset

Tuomi Logistiikka on julkaissut tarjouspyynnön 412593 / Tampereen palveluliikenne ja ryhmäkuljetukset dynaamisessa hankintajärjestelmässä 306159 / Tuomi Logistiikan välittämät henkilökuljetukset sekä tavarakuljetukset henkilökuljetuskalustolla.  

Hankinnan kohteena on Tampereen kaupungin palveluliikenne ja ryhmäkuljetukset sekä Pirkanmaan hyvinvointialueen ryhmäkuljetukset. Liikennöintialue palveluliikenteellä ja ryhmäkuljetuksissa on pääasiassa Tampereen kaupungin alue. Kalustona käytetään pääosin M2-ajoneuvoluokan 14-16-paikkaisia matalalattia-ajoneuvoja, joissa kaikkien matkustajapaikkojen on oltava asiakkaiden käytössä matalalattiaosaan aukeavan oven kautta. Tarkemmat kohdekohtaiset vaatimukset on kuvattu tarjouspyynnöllä ja sen liitteissä. Uusi sopimuskausi alkaa 1.7.2023. 

Tarjouspyyntö on auki 1.2.2023 klo 12:00 saakka. 

Dynaamiseen hankintajärjestelmään, josta tarjouspyyntö löytyy, pääset tästä.