Tuomi Logistiikka ulkokuva.

Laadukkaat kuljetukset ovat yhteistyön tulos

Tuomi Logistiikka on vuoden 2020 aikana kilpailuttanut uudet sopimusautot yksilö- ja ryhmäkuljetuksiin. Kilpailutus koski laajasti yhteiskunnan korvaamia kuljetuspalveluita, kuten vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuksia, erityislasten koulukuljetuksia, päiväkeskuskuljetuksia sekä kehitysvammaisten työkyytejä.

Uudella sopimuskaudella on mukana kaiken kaikkiaan noin 450 Pirkanmaan alueella toimivaa sopimusautoilijaa. Mukana on paljon vanhoja tuttuja sopimuskumppaneita, mutta lisäksi myös uusia palveluntuottajia.

Laatu edellä, ympäristöä unohtamatta

Uuden sopimuskauden myötä kehitämme toimintaamme, jotta asiakkaiden tarpeet voitaisiin ottaa entistä paremmin huomioon. Kilpailutuksessa kiinnitettiin erityistä huomiota laadullisiin tekijöihin, kuten kaluston turvallisuuteen ja ikään, sekä tarjoajilta vaadittavaan palvelutasoon. Palvelutasossa huomioitiin muun muassa matkustajien erityistarpeet huomioiva asiakaspalvelu sekä kuljettajien pätevyys. Lisäksi uudella sopimuskaudella palveluntuottajia kannustetaan vähäpäästöisen kaluston hankintaan.

Kuljetusyrittäjänämme töitä riittää koko päiväksi. Yhdistelemme ja ketjutamme erilaisia koulu- ja päivätoimintakuljetuksia niin, että kuljetuskalusto on jatkuvasti tehokkaassa käytössä. Järjestämme monenlaisia kuljetuksia, joten tarvitsemme yhteistyökumppaniksemme niin henkilöauto-, inva- ja paaritakseja, kuin pikkubusseja omistavia yrittäjiä. Kilpailutamme liikennöitsijämme säännöllisesti, joten voit jättää tarjouksen Tarjouspalvelu.fi-sivumme kautta kilpailutuksen ollessa käynnissä.

Lähtökohtana turvallisuus

Asiakkaidemme tietosuojan turvaaminen on meille ensisijaisen tärkeää. Käsittelemme kaikkia tietoja huolellisesti, ja odotamme samaa myös yhteistyökumppaneiltamme. Tietosuoja on perusoikeus, joka turvaa rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien toteutumisen henkilötietojen käsittelyssä. Tietosuojan tarkoituksena on osoittaa, milloin ja millä edellytyksillä henkilötietoja voidaan käsitellä.

Olemme koostaneet yhteistyökumppaneillemme toimintaohjeet sekä tietoturvavideon asiakkaidemme tietosuojan ja tietoturvan huomioimiseen henkilöliikenteessä.

Hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.

Autoilijatuki

Olli Honkola

Olli Honkola

Projektisuunnittelija

Autoilijatuki

03 5678 112

autoilijat@tuomilogistiikka.fi

LinkedIn
Amanda Angeria

Tommi Lahti

Henkilöliikennesuunnittelija

Autoilijatuki

040 806 3668

autoilijat@tuomilogistiikka.fi

Sanna Hassinen

Palveluassistentti

Autoilijatuki

03 5678 112

autoilijat@tuomilogistiikka.fi