Sujuvan liikkumisen mahdollistaja

Tuomi toteuttaa asiakkailleen erilaisia henkilöliikennepalveluita, kuten vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuksia, koulu- ja varhaiskasvatuksen kuljetuksia, ikäihmisten päiväkeskuskuljetuksia, kehitysvammaisten työkuljetuksia sekä kiireettömiä potilaskuljetuksia.  

Hoidamme vankalla kokemuksella asiakkaidemme kuljetusten suunnittelun, kuljetustilausten vastaanoton, seurannan sekä kuljetusten laskutuksen ja raportoinnin. Kokonaispalveluumme kuuluu myös kuljetuspalveluiden kilpailutus sekä yhteistyö kuljetusyrittäjien kanssa. Toteutamme kuljetukset huolellisesti ja ammattitaidolla, huomioiden asiakkaiden tarpeet. 

Tarjoamme kustannustehokkaita kuljetusratkaisuja, jotka kuljetusten keskittämisen ja automaattisten järjestelmien myötä sujuvoittavat asiakkaidemme arkea. Järjestelmiemme ansiosta kuljetukset voidaan todentaa, jolloin niiden laskutus on luotettavaa ja vaivatonta.