Palin palveluneuvoja työssään.

Sujuvan liikkumisen mahdollistaja

Henkilöliikennepalvelut hoitaa tilaaja-asiakkaidemme puolesta kuljetusten suunnittelun, järjestämisen, seurannan ja laskujen käsittelyn. Lisäksi olemme asiakkaidemme apuna henkilökuljetusten kilpailutuksissa. Suunnittelemme kuljetukset huolellisesti, huomioiden sekä kunnan että kuljetettavien asiakkaiden tarpeet. Vastaamme myös kyytien laskutuksesta ja kuljetusyrittäjien kanssa tehtävästä yhteistyöstä. 

Henkilöliikenteemme tarjoaa kustannustehokkaita kuljetusratkaisuja, sillä keskitetty kuljetusten suunnittelu sekä automaattiset järjestelmämme vähentävät ja helpottavat kuntien työntekijöiden työtä. Ohjausjärjestelmämme ansiosta kuljetukset voidaan todentaa, jolloin niiden laskutus on luotettavaa ja vaivatonta. Järjestelmään tallentuneet ja kuljetustapahtumista koostetut laajat raportit ovat kunta-asiakkaidemme käytössä päätöksenteon tukena. Näin huolehdimme sekä kunnan että kuntalaisten edun toteutumisesta. 

Henkilökuljetuspalvelut