Maskien käyttöön kuljetuksissa lievennyksiä

THL:n ja PSHP:n suositusten mukaisesti Tuomi Logistiikka lieventää maskien käyttösuosituksia yksilö- ja ryhmäkuljetuksissa. Jatkossa Tuomi Logistiikan yksilö- ja ryhmäkuljetuksissa kuljettajan on pidettävä maskia vain, jos matkustava asiakas sitä pyytää. Muissa tilanteissa kuljettaja voi käyttää maskia oman harkintansa mukaan. On kuitenkin suositeltavaa pitää maskia mm. silloin, jos kuljettaja epäilee altistuneensa koronavirukselle.

Muutos ei koske Tuomi Logistiikan potilaskuljetuksia, joissa maskia tulee yhä käyttää.

Uusi ohjeistus on voimassa 3.5.2022 alkaen.

Lisätietoja:

Autoilijatuki
03 5678 112 (avoinna ark. klo 8:30-15:30)
autoilijat@tuomilogistiikka.fi

Ammattiliitto JHL:n mahdollisen lakon 3.-9.5. vaikutus henkilökuljetuspalveluihimme

Ammattiliitto JHL on jättänyt Tuomi Logistiikkaa koskevan lakkovaroituksen ajalle 3.-9.5.2022. 

Toteutuessaan lakko ilmenee Tuomen henkilökuljetuspalveluissa saatavuushaasteina sekä palvelukatkoksina. Päivitämme tätä verkkosivun uutista tarpeen mukaan, joten voit seurata ajantasaista tilannetta täällä.

Lakon vaikutus ryhmäkuljetuksiin: 

Koulukuljetukset (Tampere, Teisko, Sastamalan eteläinen alue) 

Varhaiskasvatuksen kuljetukset (Tampere) 

Perhehoitokuljetukset (Tampere) 

Ikäihmisten päivätoimintakuljetukset (Tampere, Orivesi, Valkeakoski) 

Kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintakuljetukset (Tampere, Orivesi, Valkeakoski) 

Lakko voi vaikuttaa sekä palvelujen että kuljetusten järjestämiseen. Lakon toteutuessa ryhmäkuljetuksia toteutetaan vajaalla resurssilla, mutta pystymme tarjoamaan kaikki ennalta suunnitellut ryhmäkuljetukset sellaisenaan.  

Mikäli lakko vaikuttaa palvelujen järjestämispaikkaan tai edellyttää aikataulumuutoksia, emme pysty takaamaan muutoksia kuljetusten aikatauluihin. Mikäli palvelun toteutuminen edellyttää muutoksia kuljetusaikatauluihin, olkaa pikimmiten yhteydessä Ellinoora Tuusaan, niin selvitämme, pystytäänkö muutoksia järjestämään vai onko kuljetukset peruttava lakon ajalta. 
 
Huomioittehan, että lakon aikana puhelinpalvelumme sekä ajojärjestely toimivat vajaalla resurssilla, joten pyydämme välttämään kiireettömiä yhteydenottoja. 

Vaikutukset ryhmäkuljetuksiin lakon jälkeen: 

Normaaleissa olosuhteissa muutoksia suunnitellaan ja reititetään seuraavalle viikolle. Lakon aikana emme välttämättä pysty toteuttamaan kaikkia viikkoa 19 (9.-15.5.) koskevia muutoksia, joten pyydämme välttämään muutospyyntöjä myös lakkoa seuraavalle viikolle. 

Lakon vaikutus yksilömatkoihin (Kuohke):

Lakon vuoksi palveluita tuotetaan vajailla resursseilla, mikä pidentää kuljetustenohjauskeskuksen (Kuohke) jonotus- ja palveluaikoja. Kuohken asiakkaita suositellaan tekemään vpl- ja shl-kyytitilaukset ennakkoon, mikäli mahdollista, tai harkitsemaan, onko matkustaminen kyseisinä päivinä välttämätöntä

Lakon vaikutus Pali-palveluliikenteeseen: 

Lakon vuoksi palveluita tuotetaan hetkellisesti vajailla resursseilla, mikä pidentää Tuomen kautta tilattavien Pali-kyytien jonotus- ja palveluaikoja. Asiakkaita suositellaan tekemään Pali-kyytitilaukset ennakkoon, mikäli mahdollista. Palvelubussit liikennöivät lakon aikana normaalisti, mutta lakon vuoksi kaikissa palvelubusseissa ei välttämättä ole avustajia.  

Lakon vaikutus kiireettömiin potilaskuljetuksiin:

Lakko ei vaikuta kiireettömiin potilaskuljetuksiin. 

Lisätietoja: 

Tuomi Logistiikka Oy  

Jussi Teronen, henkilöliikennejohtaja  
jussi.teronen@tuomilogistiikka.fi  
041 730 2683  

Tuomi Logistiikka Oy 
Ellinoora Tuusa, kuljetuspäällikkö  
ellinoora.tuusa@tuomilogistiikka.fi  
040 519 3560 

Tuomi Logistiikka Oy 
Päivi Ylitie, palvelupäällikkö  
päivi.ylitie@tuomilogistiikka.fi  
040 806 2517 

Tuomi Logistiikan hankintajohtajaksi Tuure Marku

Tuomi Logistiikan uudeksi hankintajohtajaksi on valittu logistiikkainsinööri Tuure Marku. Hän siirtyy Tuomi Logistiikalle Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin hankintapäällikön tehtävästä. Marku aloittaa hankintajohtajana Tuomessa toukokuun aikana.

Tuure Marku on toiminut yli 10 vuotta julkisen puolen eri tehtävissä, joista suurimman osan julkisten hankintojen parissa mm. Metsähallituksella sekä Porvoon kaupungilla.

Tuomi Logistiikan toimintaympäristö on Markulle tuttu, sillä hän on toiminut hankintapäällikkönä niin sairaanhoitopiirillä, kuin kuntapuolellakin. Marku on ollut mukana myös Kanta-Hämeen Assi-sairaalahankkeessa sekä Kanta-Hämeen hyvinvointialueen valmistelussa strategisten hankintojen osalta.

Tuomi Logistiikalla Tuure Markun vastuualueelle kuuluu hankintapalvelujen johtaminen, hankintojen strateginen kehittäminen sekä yhteistyö eri sidosryhmien kanssa. Marku tulee toimimaan myös Tuomi Logistiikan johtoryhmän jäsenenä ja raportoi tehtävässään toimitusjohtajalle.

Pakotteiden vaikutus hankintasopimuksiin

Venäjän hyökkäys Ukrainaan helmikuun lopulla johti EU:n jäsenvaltiot asettamaan yhteisiä pakotteita venäläisyhtiöitä ja venäläisomisteisia yhtiöitä kohtaan. Myöhemmin pakotteet laajennettiin koskemaan myös Valko-Venäjää. Sodan pitkittyessä EU:n pakotteita on jatkuvasti tiukennettu ja uutta pakotepakettia suunnitellaan parhaillaan.

Tuomi Logistiikalla on velvollisuus selvittää sopimuskumppaniensa sidonnaisuudet

Tuomi Logistiikka on julkisella sektorilla toimiva yhteishankintayksikkö, joka hallinnoi asiakkaidensa hankintasopimuksia ja kilpailuttaa hankintoja asiakkailleen. Pakotteita koskevat määräykset velvoittavat kaikkia toimijoita EU:n alueella ja hankintayksiköiden tulee ottaa pakotteet huomioon omassa toiminnassaan. Pakotteiden rikkominen on rangaistavaa rikoslain 46 luvun nojalla.

Tämän vuoksi olemme velvoitettuja kysymään ja selvittämään kanssamme sopimussuhteessa olevien tahojen mahdolliset sidonnaisuudet ja omistusrakenteet pakotteisiin liittyen.

Miten pakotteet vaikuttavat hankintasopimuksiin?

Pakotteet vaikuttavat myös julkisiin hankintasopimuksiin, mikäli tietyt ehdot täyttyvät. Pakotteilla tarkoitetaan sitä, että kyseisten yritysten tai henkilöiden kanssa ei saa käydä kauppaa eikä tällaisille tahoille saa luovuttaa varoja suoraan tai välillisesti.

Kielto sisältää siis myös välillistä luovuttamista koskevan kiellon. Jotta hankintayksikkö voi varmistua siitä, että hankintasopimukset eivät johda kielletyllä tavalla välillisestikään pakotelistatuille tahoille, tulee riittävällä tarkkuudella perehtyä yrityksen taustalla oleviin henkilöihin ja yhteisöihin.

Pakotteet 9.4.2022 alkaen

Voimassa olevien pakotteiden vuoksi EU:n hankintadirektiivien piirissä olevien hankintasopimusten tekeminen on kielletty 9.4.2022 alkaen, silloin kun toisena osapuolena on:

  1. Venäjän kansalainen tai Venäjälle sijoittautunut luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, yhteisö tai elin;
  2. oikeushenkilö, yhteisö tai elin, jonka omistusoikeuksista tämän kohdan 1 alakohdassa tarkoitettu yhteisö omistaa suoraan tai välillisesti yli 50 prosenttia; tai
  3. tämän kohdan 1 tai 2 alakohdassa tarkoitetun yhteisön puolesta tai johdolla toimiva luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, yhteisö tai elin, myös silloin kun niillä on yli 10 prosentin osuus kyseisen sopimuksen arvosta tai niistä alihankkijoista, tavarantoimittajista tai yksiköistä, joiden voimavaroja käytetään hyväksi direktiiveissä 2014/23/EU (käyttöoikeussopimuksia koskeva direktiivi), 2014/24/EU (klassinen hankintadirektiivi), 2014/25/EU (erityisalojen hankintadirektiivi), 2009/81/EY tarkoitetulla tavalla.

Lähteet ja lisätietoja:

Euroopan Unionin virallinen lehti: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0578&from=FI  

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö: https://www.hankinnat.fi/ajankohtaista/2022/sota-ukrainassa-vaikutukset-hankintasopimuksiin)

Kanta Logistiikka Oy ja Tuomi Logistiikka Oy yhdistyvät 1.7.2022

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella toimiva Kanta Logistiikka yhdistyy Pirkanmaalla toimivan Tuomi Logistiikan kanssa 1.7.2022 lähtien. Yhdistymisestä on päätetty tänään 7.4.2022 molempien yhtiöiden yhtiökokouksissa. Yhdistymisen jälkeen sulautuva yhtiö jatkaa Kanta-Hämeessä Tuomi Logistiikka Oy:nä. Yhdistymisessä Kanta Logistiikan koko henkilöstö siirtyy osaksi Tuomi Logistiikan henkilöstöä.

Yhdistymisellä tavoitellaan laajempaa volyymia valikoimiin sekä maantieteellisesti kattavampaa logistiikkaverkostoa. Kanta Logistiikan väistyvä toimitusjohtaja Jukka Rantanen kiteyttää ajatuksensa yhdistymisestä näin ”Näen yhdistymisessä pelkästään positiivisia asioita: Tuomi Logistiikan kanssa yhdistyessämme saamme toiminnallemme leveämmät hartiat. Suurempien volyymien ansiosta asiakkaamme saavat kustannustehokkaita palveluja ja logistiikkaratkaisuja käyttöönsä nykyistä laajemmin. Suuremmilla resursseilla pystymme jatkossa myös varautumaan paremmin tulevaisuuden mukanaan tuomiin haasteisiin”.  

Tuomi Logistiikan toimitusjohtaja Vesa Haapamäki on kollegansa kanssa samoilla linjoilla: ”Yhdistyminen Kanta Logistiikan kanssa merkitsee meille ennen kaikkea alueellista laajentumista, liiketoimintamme kasvua ja mahdollisuutta kehittää palvelua. Olemme toimineet jo jonkin verran Kanta-Hämeen alueella ja nyt mahdollistunut yhdistyminen on luonnollinen jatkumo mm. yhteistyölle Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kanssa. On tärkeää, että saamme joukkoomme Kanta Logistiikan osaavan henkilöstön toteuttamaan Tuomen kehittyviä palveluita uudella toiminta-alueellamme”.

Kanta Logistiikka toimii Kanta-Hämeen alueen julkisen sektorin logistiikkayhtiönä vastaten mm. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin, Hämeenlinnan kaupungin sekä ympäryskuntien logistiikkatarpeista.  

Tuomi Logistiikan liiketoiminta perustuu julkisen puolen logistiikka-, hankinta- ja henkilökuljetuspalvelujen asiantuntijuudelle. Tuomi Logistiikan asiakkaita ovat mm. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Tampereen kaupunki, Pirkanmaan kunnat sekä muut yhtiö- ja kuntayhtymäasiakkaat.

Yhdistymisen myötä Tuomi Logistiikan henkilöstö kasvaa nykyisestä noin 330 henkilöstä noin 360 henkilöön. Ennustettu liikevaihto yhdistymisen myötä vuodelle 2023 on yli 150 milj. euroa.

Lisätietoja:

Vesa Haapamäki
Toimitusjohtaja
Tuomi Logistiikka Oy
p. 041 730 0406
vesa.haapamaki@tuomilogistiikka.fi

Henkilökuljetuspalveluissamme autojen saatavuushaasteita -jonotusajat venyneet kohtuuttomasti

Tuomi Logistiikan välittämissä VPL- ja SHL-kuljetuspalveluissa on ollut kuluneen syksyn aikana aika ajoin autojen saatavuushaasteita sekä pitkittyneitä jonotusaikoja kuljetustenohjauskeskuksemme Kuohken puhelinlinjoilla.  

Tampereen sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksien mukaisesti henkilökuljetuspalveluissamme on noudatettu kuluneen vuoden ajan kuljetusten yhdistelykieltoa. Yhdistelemättömyys on ollut perusteltu turvallisuustoimenpide vallitsevassa koronatilanteessa, mutta sillä on ollut myös omat sivuvaikutuksensa. Kun jokaiselle kuljetukselle tarvitaan oma autonsa, on sillä suora vaikutus autojen riittävyyteen.

Syksyn aikana kuljetuspalveluiden matkamäärä on myös noussut lähes pandemiaa edeltäneelle tasolle ja autojen saatavuushaasteiden vuoksi myöhästymisten määrä on ollut kasvussa. Kuljetustenohjauskeskuksemme pyrkii järjestämään kaikkiin kuljetuksiin auton, mikä tarkoittaa ajoittain runsasta manuaalista työtä palveluneuvojillemme. Manuaalisen työn lisääntyminen sekä myöhässä oleviin kuljetuksiin liittyvät puhelut puolestaan ruuhkauttavat Kuohken palvelulinjoja entisestään.

Kuljetustenohjauskeskuksen henkilöstöresursseja on jo lisätty, mutta erityisryhmien tarpeisiin tuotettava palvelu vaatii pitkän perehtymisen, joten lisättyjen henkilöresurssien vaikutukset näkyvät viiveellä.

Pahoittelemme syvästi vallitsevaa tilannetta ja pyrimme aktiivisesti edistämään toimenpiteitä, joiden avulla autojen saatavuushaasteet ja Kuohken pitkittyneet jonotusajat saataisiin hallintaan.

Maskipakko jälleen voimaan Pali-palveluliikenteessä 6.12.

Pali-palveluliikenteellä matkustettaessa on ma 6.12. alkaen jälleen käytettävä maskia heikentyneen koronatilanteen vuoksi. Maskipakko koskee kaikkia palveluliikenteen matkustajia ja kuljettajia. Maskipakosta voivat poiketa vain sellaiset henkilöt, jotka eivät voi käyttää maskia terveydentilansa vuoksi.

Tuomi Logistiikka ei vaadi matkustajilta todistusta terveydellisistä esteistä. PALI-palveluliikenne kuuluu osaltaan Tampereen kaupungin joukkoliikenteeseen, joka on linjannut maskipakon Nysse-liikenteeseen 3.12. alkaen. Pyydämme asiakkaitamme huomioimaan, että suojataksemme kaikkien matkustajien turvallisuutta, palveluliikenteessä ei voi matkustaa sairaana tai oireellisena.