Tuomi Logistiikan välittämissä kuljetuspalveluissa tuotantohaasteita

Tuomi Logistiikan välittämissä yksilö- ja ryhmäkuljetuspalveluissa on ilmennyt palvelutasohaasteita kuluneen kuukauden aikana. Yksilökuljetusten uuden Sampo-järjestelmän käyttöönottoon liittyneet alkukankeudet, vallitseva valtakunnallinen kuljettajapula ja flunssakausi ovat yhdessä heikentäneet palvelun saatavuutta ja pidentäneet jonoaikoja puhelinlinjoillamme.

Sampo-järjestelmässä ajoittaisia teknisiä haasteita

Huolellisesta valmistelusta huolimatta, on uuden järjestelmän käyttöönoton yhteydessä havaittu ajoittain teknisiä ongelmia tilausten tallentamiseen ja kuljetusten välittymiseen liittyen. Ongelmia on ratkottu aktiivisesti yhdessä järjestelmätoimittajien kanssa ja korjaustoimia on saatu tehtyä lähes viiveettä.

Järjestelmätoimittajamme ovat edistäneet viimeistenkin häiriöiden korjaamista nopealla tahdilla, ymmärtäen asian vakavuuden ja palvelun kriittisyyden. Seuraamme tarkasti palvelumme tilaa ja työskentelemme päämäärätietoisesti, jotta loputkin häiriöt saadaan korjattua. Paljon on jo saatu aikaiseksi ja häiriöiden korjaantumisen myötä, tulee Sampo-järjestelmä mahdollistamaan tehokkaan palveluntuottamisen Tuomen välittämissä yksilömatkoissa.

Taksialan kuljettaja- ja ajoneuvopula

Taksialan valtakunnallinen kuljettaja- ja taksipula vaikuttaa myös kuljetusten toteutumiseen ja näkyy ajoittaisina myöhästymisinä noutoajoissa. Viimevuosina kuljettajapula on ollut kansallisesti mitattuna kuljetusalalla suuri ongelma. COVID-19 pandemia vaikutti työvoiman saatavuuteen kuljettajien siirtyessä muille aloille, koska kuljetusmäärät romahtivat. Pandemia vaikutuksista johtuen myös useat liikennöitsijät lopettivat yritystoimintansa.

Näihin toimintakentän muutoksiin ja muutoksen tuomiin haasteisiin on Tuomen kuljetuspalvelussa etsitty ratkaisuja kuumeisesti kahden viimeisen vuoden ajan. Yhteiskunnan korvaamien kuljetuspalveluiden hinnoittelu on pyritty tekemään palveluntuottajille houkuttelevaksi ja hintoihin on syksyllä lisätty myös yleisiin hintojennousuihin sidottu indeksikorotus. Harmillisesti nämä toimet eivät korjaa tilannetta täysin kuljettajapulan osalta.

Flunssakauden alkaminen kurittaa henkilöresurssejamme

Kuluvan syksyn aikana ja erityisesti viimeisen kuukauden aikana flunssakausi on kurittanut kuljetustenohjauskeskuksessamme käytössä olevaa henkilöstöresurssia. Uuden järjestelmän käyttöönottoon ja kiireiseen joulunaikaan varauduttiin rekrytoimalla joukkio uusia palveluneuvojia, mutta harmillisesti flunssa-aallon myötä palvelua on tuotettu vajailla henkilöstöresursseilla.

Yksilökuljetusten palveluneuvojamme ja ryhmäkuljetusten ajojärjestelijämme ovatkin yltäneet kunnioitettaviin suorituksiin tehdessään kaikkensa, jotta kuljetukset saadaan järjestettyä mahdollisimman oikea-aikaisesti ja jonotusajat pysyisivät kohtuullisina soittaville asiakkaille. Pyydämmekin asiakkailtamme ja sidosryhmiltämme ymmärrystä kiireen keskellä työskentelevää henkilöstöämme kohtaan.

Näiden tekijöiden summana emme valitettavasti ole kyenneet tuottamaan palvelua haluamallamme tasolla ja pahoittelemme asiakkaille ja muille sidosryhmille aiheutunutta haittaa ja harmia. Jatkamme aktiivisesti toimia tilanteen korjaamiseksi.

Lähestyvä vuodenvaihde tuo meille myös uuden haasteen hyvinvointialueiden käynnistyessä. Olemme jo pitkään valmistautuneet tuleviin muutoksiin ja kuljetusmäärien lisääntymiseen kuljetuksia suunnittelemalla, omaa resurssiamme lisäämällä ja toteuttamalla kilpailutuksia, joilla varmistetaan palveluntuottajien riittävyys koko Pirkanmaan hyvinvointialueella.

Kuohken palvelulinjoilla ruuhkaa

Kuljetustenohjauskeskuksemme (kuohke) puhelinpalvelulinjoilla on tällä hetkellä ruuhkaa. Jonotusaika voi ajoittain olla jopa kymmeniä minuutteja. Pahoittelemme suuresti palvelun ruuhkaantumista ja pyrimme purkamaan ruuhkapiikkiä parhaamme mukaan.

Pitkät jonotusajat johtuvat osittain sairauspoissaolojen aiheuttamasta hetkellisestä resurssivajeesta. Uuden Sampo -tilausjärjestelmän tuore käyttöönotto saattaa myös osittain hidastaa ruuhka-aikoina palveluamme, mutta varsinaisesta järjestelmähäiriöstä ei kuitenkaan ole kysymys.

Tuomi Logistiikalle hankinta- ja logistiikkapalvelutoimintoja Pirhalta

Pirkanmaan hyvinvointialue (Pirha) ja Tuomi Logistiikka ovat allekirjoittaneet 10.10.2022 sopimuksen hankinta- ja logistiikkapalvelutoimintojen liikkeenluovutuksesta. Liikkeenluovutuksella osaksi Tuomen toimintaa siirtyy osa Pirkanmaan kuntien hankinta- ja logistiikkapalvelutoiminnoista henkilöstöineen 1.1.2023 alkaen.

Siirtyviin toimintoihin sisältyy erilaisia hankinnan ja logistiikan työtehtäviä, kuten esimerkiksi kuljetuspalveluita ja varastologistiikkaa. Siirtyvien henkilöiden määrä on noin 20 henkilöä ja he siirtyvät Tuomi Logistiikassa logistiikkapalvelujen liiketoiminta-alueelle. Siirtyvien toimintojen palvelut säilyvät ennallaan hyvinvointialueiden aloittaessa vuodenvaihteessa.

Tuomi Logistiikalle uusi kuljetusten tilausjärjestelmä Sampo

Tuomi Logistiikka on ottamassa käyttöön uuden kuljetusten tilausjärjestelmän Sampon. Järjestelmää on kehitetty yhteistyössä järjestelmätoimittaja Sitowisen kanssa. Järjestelmän kehitystyö on nyt loppusuoralla ja hyväksyntätestausta on tehty viikolla 43 (24.-28.10.).

Uusi tilausjärjestelmä korvaa kuljetustenohjauskeskuksemme (Kuohke) vanhan järjestelmän, jonka kautta on hoidettu yhteiskunnan tukemien kuljetuspalveluiden eli ns. sote-kuljetusten tilaaminen tähän saakka.

Sampo-järjestelmässä on pitkälti samat ominaisuudet, kuin vanhassakin järjestelmässä, mutta tuotuna nykytekniikan tasolle: Sampo tulee olemaan edeltäjäänsä tehokkaampi, nopeampi ja modernimpi tilausjärjestelmä. Tuomi Logistiikan sisäisille käyttäjille Sampo tulee olemaan helppokäyttöinen ja toimintavarma järjestelmä.

Uusi järjestelmä otetaan käyttöön 1.11.2022.

Koko Pirkanmaan aluetta koskeva taksilla toteutettavien potilaskuljetusten tarjouspyyntö on julkaistu 

Tuomi Logistiikka on julkaissut taksilla toteutettaviin kiireettömiin potilaskuljetuksiin liittyvän tarjouspyynnön Tarjouspalvelu.fi:ssa dynaamisessa hankintajärjestelmässä 306159 / Tuomi Logistiikan välittämät henkilökuljetukset sekä tavarakuljetukset henkilökuljetuskalustolla.

Tässä kilpailutuksessa toiminta-alue laajenee aikaisemmasta ja hankimme palveluntuottajia pääasiassa taksilla toteutettaviin potilaskuljetuksiin koko Pirkanmaalle 1.1.2023. Tämä kilpailutus koskee

  • henkilöautoja
  • pieniä ja suuria esteettömiä ajoneuvoja sekä
  • paariajoneuvoja.

Tarjousaikaa on 27.10.2022 klo 12 saakka.

Jätä osallistumishakemus dynaamiseen hankintajärjestelmään ja tutustu tarjouspyyntöön täällä:

https://tarjouspalvelu.fi/UX/TP/SiirryTarjouspyyntoon/?p=344&tpId=306159

Jotta kilpailutukseen voi osallistua, tulee palveluntuottajan rekisteröityä Tuomen perustamaan dynaamiseen hankintajärjestelmään. Hankintajärjestelmään jätetään osallistumishakemus, jossa kysytään muun muassa palveluntuottajan tietoja sekä selvitetään soveltuvuusehtojen täyttymistä. Osallistumishakemuksen tekeminen ei ole tarjous, mutta on edellytys järjestelmässä julkaistaviin tarjouskilpailuihin osallistumiselle. Osallistumishakemusten käsittelyaika on enintään 10 työpäivää, joten mikäli olet kiinnostunut julkaistusta tarjouspyynnöstä, tee osallistumishakemus kiireen vilkkaa! 

Tuomi Logistiikan voiteluainesopimus Oy Teboil Ab:n kanssa

Tuomi Logistiikka on kilpailuttanut raskaan kaluston voiteluaineet ja jäähdytysnesteet vuonna 2017. Sopimuskauden kumppaniksi valikoitui tuolloin Oy Teboil Ab. Oy Teboil Ab:n kuuluu venäläiseen Lukoil-konserniin. Tuomi Logistiikka irtisanoi kyseisen sopimuksen 10.5.2022 EU:n asettamien venäläisyhtiöihin kohdistuvien pakotteiden vuoksi. Sopimukseen liittyvä 6 kk:n irtisanomisaika päättyy 9.10.2022. Sopimuksen vuosiarvo on noin 70 000 €.

Tuomi Logistiikka ja kyseisen sopimuksen käyttäjätahot (Tampereen Infra Oy, Pirkanmaan Pelastuslaitos ja Tampereen Kaupunkiliikenne liikelaitos) ovat yhteistuumin päättäneet, ettei irtisanomisaikana hankita sopimustuotteita.

Sopimus päätettiin irtisanoa, koska sopimus on tehty vuonna 2017, jolloin sopimusosapuoliin kohdistuvia pakotteita ei ole huomioitu sopimuksen purkuperusteena. Uuden sopimuksen kilpailutus on aloitettu jo sopimuksen irtisanomisaikana.

Lisätietoja:

Tuure Marku
Hankintajohtaja
Tuomi Logistiikka Oy
040 183 8315
tuure.marku@tuomilogistiikka.fi

Maskien käyttöön kuljetuksissa lievennyksiä

THL:n ja PSHP:n suositusten mukaisesti Tuomi Logistiikka lieventää maskien käyttösuosituksia yksilö- ja ryhmäkuljetuksissa. Jatkossa Tuomi Logistiikan yksilö- ja ryhmäkuljetuksissa kuljettajan on pidettävä maskia vain, jos matkustava asiakas sitä pyytää. Muissa tilanteissa kuljettaja voi käyttää maskia oman harkintansa mukaan. On kuitenkin suositeltavaa pitää maskia mm. silloin, jos kuljettaja epäilee altistuneensa koronavirukselle.

Muutos ei koske Tuomi Logistiikan potilaskuljetuksia, joissa maskia tulee yhä käyttää.

Uusi ohjeistus on voimassa 3.5.2022 alkaen.

Lisätietoja:

Autoilijatuki
03 5678 112 (avoinna ark. klo 8:30-15:30)
autoilijat@tuomilogistiikka.fi

Ammattiliitto JHL:n mahdollisen lakon 3.-9.5. vaikutus henkilökuljetuspalveluihimme

Ammattiliitto JHL on jättänyt Tuomi Logistiikkaa koskevan lakkovaroituksen ajalle 3.-9.5.2022. 

Toteutuessaan lakko ilmenee Tuomen henkilökuljetuspalveluissa saatavuushaasteina sekä palvelukatkoksina. Päivitämme tätä verkkosivun uutista tarpeen mukaan, joten voit seurata ajantasaista tilannetta täällä.

Lakon vaikutus ryhmäkuljetuksiin: 

Koulukuljetukset (Tampere, Teisko, Sastamalan eteläinen alue) 

Varhaiskasvatuksen kuljetukset (Tampere) 

Perhehoitokuljetukset (Tampere) 

Ikäihmisten päivätoimintakuljetukset (Tampere, Orivesi, Valkeakoski) 

Kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintakuljetukset (Tampere, Orivesi, Valkeakoski) 

Lakko voi vaikuttaa sekä palvelujen että kuljetusten järjestämiseen. Lakon toteutuessa ryhmäkuljetuksia toteutetaan vajaalla resurssilla, mutta pystymme tarjoamaan kaikki ennalta suunnitellut ryhmäkuljetukset sellaisenaan.  

Mikäli lakko vaikuttaa palvelujen järjestämispaikkaan tai edellyttää aikataulumuutoksia, emme pysty takaamaan muutoksia kuljetusten aikatauluihin. Mikäli palvelun toteutuminen edellyttää muutoksia kuljetusaikatauluihin, olkaa pikimmiten yhteydessä Ellinoora Tuusaan, niin selvitämme, pystytäänkö muutoksia järjestämään vai onko kuljetukset peruttava lakon ajalta. 
 
Huomioittehan, että lakon aikana puhelinpalvelumme sekä ajojärjestely toimivat vajaalla resurssilla, joten pyydämme välttämään kiireettömiä yhteydenottoja. 

Vaikutukset ryhmäkuljetuksiin lakon jälkeen: 

Normaaleissa olosuhteissa muutoksia suunnitellaan ja reititetään seuraavalle viikolle. Lakon aikana emme välttämättä pysty toteuttamaan kaikkia viikkoa 19 (9.-15.5.) koskevia muutoksia, joten pyydämme välttämään muutospyyntöjä myös lakkoa seuraavalle viikolle. 

Lakon vaikutus yksilömatkoihin (Kuohke):

Lakon vuoksi palveluita tuotetaan vajailla resursseilla, mikä pidentää kuljetustenohjauskeskuksen (Kuohke) jonotus- ja palveluaikoja. Kuohken asiakkaita suositellaan tekemään vpl- ja shl-kyytitilaukset ennakkoon, mikäli mahdollista, tai harkitsemaan, onko matkustaminen kyseisinä päivinä välttämätöntä

Lakon vaikutus Pali-palveluliikenteeseen: 

Lakon vuoksi palveluita tuotetaan hetkellisesti vajailla resursseilla, mikä pidentää Tuomen kautta tilattavien Pali-kyytien jonotus- ja palveluaikoja. Asiakkaita suositellaan tekemään Pali-kyytitilaukset ennakkoon, mikäli mahdollista. Palvelubussit liikennöivät lakon aikana normaalisti, mutta lakon vuoksi kaikissa palvelubusseissa ei välttämättä ole avustajia.  

Lakon vaikutus kiireettömiin potilaskuljetuksiin:

Lakko ei vaikuta kiireettömiin potilaskuljetuksiin. 

Lisätietoja: 

Tuomi Logistiikka Oy  

Jussi Teronen, henkilöliikennejohtaja  
jussi.teronen@tuomilogistiikka.fi  
041 730 2683  

Tuomi Logistiikka Oy 
Ellinoora Tuusa, kuljetuspäällikkö  
ellinoora.tuusa@tuomilogistiikka.fi  
040 519 3560 

Tuomi Logistiikka Oy 
Päivi Ylitie, palvelupäällikkö  
päivi.ylitie@tuomilogistiikka.fi  
040 806 2517 

Tuomi Logistiikan hankintajohtajaksi Tuure Marku

Tuomi Logistiikan uudeksi hankintajohtajaksi on valittu logistiikkainsinööri Tuure Marku. Hän siirtyy Tuomi Logistiikalle Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin hankintapäällikön tehtävästä. Marku aloittaa hankintajohtajana Tuomessa toukokuun aikana.

Tuure Marku on toiminut yli 10 vuotta julkisen puolen eri tehtävissä, joista suurimman osan julkisten hankintojen parissa mm. Metsähallituksella sekä Porvoon kaupungilla.

Tuomi Logistiikan toimintaympäristö on Markulle tuttu, sillä hän on toiminut hankintapäällikkönä niin sairaanhoitopiirillä, kuin kuntapuolellakin. Marku on ollut mukana myös Kanta-Hämeen Assi-sairaalahankkeessa sekä Kanta-Hämeen hyvinvointialueen valmistelussa strategisten hankintojen osalta.

Tuomi Logistiikalla Tuure Markun vastuualueelle kuuluu hankintapalvelujen johtaminen, hankintojen strateginen kehittäminen sekä yhteistyö eri sidosryhmien kanssa. Marku tulee toimimaan myös Tuomi Logistiikan johtoryhmän jäsenenä ja raportoi tehtävässään toimitusjohtajalle.