Kanta Logistiikka on nyt Tuomi Logistiikka

Kanta-Hämeessä toimivan Kanta Logistiikan liiketoiminnot yhdistyvät Tuomi Logistiikkaan 1.7.2022 alkaen. Yhdistymisen myötä Kanta Logistiikasta tulee Tuomi Logistiikan Hämeenlinnan toimipiste ja henkilöstö siirtyy osaksi Tuomi Logistiikan henkilöstöä.

Uudet yhteystiedot 1.7. alkaen

Kanta Logistiikan yhteystiedot muuttuvat yhdistymisen myötä. Jatkossa asiakkaita palvellaan Tuomi Logistiikan asiakaspalvelun kautta asiakaspalvelu@tuomilogistiikka.fi ja 03 5678 100.

Henkilöstö jatkaa pääosin samoissa tehtävissään entisillä toimintamalleilla. Uudet yhteystiedot vaikuttavat ainoastaan sähköpostiosoitteisiin, jotka ovat jatkossa muotoa etunimi.sukunimi@tuomilogistiikka.fi. Henkilöstön puhelinnumerot säilyvät ennallaan.

Toimitusjohtajana jatkaa Vesa Haapamäki, Hämeenlinnan vetäjäksi Ville Inkilä

Yhtiöiden yhdistymisen myötä toimitusjohtajana jatkaa Tuomi Logistiikan toimitusjohtaja Vesa Haapamäki. Hämeenlinnan toimipisteen vetäjäksi ja esihenkilöksi on valittu logistiikkapäällikkö Ville Inkilä. Inkilän vastuulla on Hämeenlinnan toimipisteen henkilöstö ja liiketoimintojen operatiivinen toiminta.

Lisätietoja:

Vesa Haapamäki, toimitusjohtaja
vesa.haapamaki@tuomilogistiikka.fi
p. 041 730 0406

Ville Inkilä, logistiikkapäällikkö
ville.inkila@tuomilogistiikka.fi
p. 040 707 1940

Tuomi Logistiikka Oy
Parolantie 104
13130 Hämeenlinna
Y-tunnus: 2722581-6

Tuomi Logistiikan tiedote ammattiliittojen työnseisausten vaikutuksesta henkilökuljetuksiin

Päivitetty 28.3.2022

Tuomi Logistiikan tiedote ammattiliittojen työnseisausten vaikutuksesta henkilökuljetuksiin 

Aiemmin tiedotimme, että JHL ja Jyty ovat jättäneet Tuomi Logistiikkaa koskevan lakkovaroituksen ajalle 29.–30.3.2022. 

Tänään 28.3.2022 JHL on ilmoittanut kaksipäiväisen lakon alkavan huomenna 29.3.2022 klo 00.01. 

Lakko tulee aiheuttamaan Tuomi Logistiikan henkilökuljetuspalveluissa saatavuushaastetta sekä palvelukatkoksia. 
 

Ryhmäkuljetukset: 

  • Koulukuljetukset ja varhaiskasvatuksen kuljetukset (Tampere mukaan lukien Teisko) – ei voida toteuttaa 
  • Perhehoitokuljetukset (Tampere) – ei voida toteuttaa 
  • Ikäihmisten päivätoimintakuljetukset (Tampere, Orivesi, Valkeakoski) – ei voida toteuttaa 
  • Kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintakuljetukset (Tampere, Orivesi, Valkeakoski) – ei voida toteuttaa

Yksilömatkat (Kuohke): 

  • Lakon vuoksi palveluita tuotetaan huomattavasti pienemmällä resurssilla. Emme voi taata puhelinpalvelua. Pyydämme asiakkaita harkitsemaan, onko matkustaminen lakkopäivinä välttämätöntä. 

Vaikutukset Pali-palveluliikenteeseen (Tampere): 

  • Lakon vuoksi puhelinpalveluita tuotetaan huomattavasti pienemmällä resurssilla, mistä johtuen emme voi taata puhelinpalvelua. Pyydämme asiakkaita harkitsemaan, onko matkustaminen lakkopäivinä välttämätöntä. 
  • Palvelubussit liikennöivät lakon aikana normaalisti, ja lakko voi vaikuttaa ainoastaan puhelinpalvelun saatavuuteen sekä jonotusaikoihin. 

Kiireettömät potilaskuljetukset 

  • Kiireettömät potilaskuljetukset pystytään toteuttamaan lakosta huolimatta. 

Lisätietoja: 

Tuomi Logistiikka Oy 
Jussi Teronen, henkilöliikennejohtaja 
jussi.teronen@tuomilogistiikka.fi 
041 730 2683 

Tuomi Logistiikan tiedote ammattiliittojen mahdollisiin työnseisauksiin liittyen

Tiedote 23.3.2022

JHL ja Jyty ovat jättäneet Tuomi Logistiikkaa koskevan lakkovaroituksen ajalle 29.–30.3.2022.
Toteutuessaan lakko voi vaikuttaa tilapäisesti Tuomi Logistiikan palveluiden saatavuuteen sekä toimitusaikoihin. Työnseisauksen vuoksi palveluita voidaan joutua hetkellisesti supistamaan, mikä saattaa aiheuttaa jonotus- ja palveluaikojen pidentymistä mm. asiakaspalvelussa sekä kuljetustenohjauskeskuksen (Kuohke) puhelinpalvelussa.

Tuomi Logistiikka selvittää omalta osaltaan ratkaisua asiaan ja pyrkii turvaamaan kriittisen materiaalivirran sekä potilaskuljetukset. Päivittäistarviketoimituksissa saattaa ilmetä viiveitä.

Palin palveluneuvoja työssään.

VPL- ja SHL-matkojen yhdistelyn keskeytystä jatketaan helmikuun 2022 loppuun saakka

Koronatilanteen vuoksi Tampereen kaupunki jatkaa vammaispalvelulain ja yli 75-vuotiaiden sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten yhdistelyn keskeytystä helmikuun 2022 loppuun saakka. Ruuhkaisimpina aikoina tämä voi heikentää auton saatavuutta ja aiheuttaa myöhästymisiä noutoajoissa.

Kuljetuksia ei ole yhdistelty joulukuun 2020 alusta lähtien. Tavoitteena on suojata kuljetuspalvelujen käyttäjiä, kunnes epidemiatilanne rauhoittuu.

Ryhmäkuljetukset, esimerkiksi kehitysvammaisten päiväaikaisen toiminnan osalta, pyritään järjestämään tilanne ja rajoitukset huomioiden. Ryhmätoimintaan ei pystytä kuljettamaan osallistujia erillisillä kyydeillä, koska autokapasiteetti ei ole riittävä. Matkan aikana suositellaan käyttämään maskia. Jos omaa maskia ei ole mukana, saa sen kuljettajalta.

Kymmenien tuhansien eurojen potentiaaliset kustannussäästöt Hämeenkyrön kunnan työterveyspalveluhankinnassa

Työterveyspalvelut ovat useimmiten palvelu, joka halutaan säilyttää lähipalveluna. Paikkakunnilla, joissa työterveyspalveluiden tarjoajilla ei välttämättä ole valmiina toimipisteitä, voi haasteeksi nousta riittävän monen laadukkaan ja kustannustehokkaan tarjouksen saaminen. Tämä asetelma tunnistettiin Hämeenkyrön kunnan työterveyspalveluiden kilpailutuksen suunnittelussa ja tilanteeseen lähdettiin etsimään ratkaisuja.

Kilpailun edistämiseksi ja markkinatuntemuksensa päivittämiseksi hankintayksikkö järjesti heti alkuun markkinavuoropuhelun. Kutsu julkaistiin HILMA:ssa ja vuoropuheluihin tavoitettiin neljä toimijaa. Lyhyissä kahdenkeskisissä vuoropuheluissa käytiin läpi tilaajan tarvetta sekä palveluntuottajien valikoimaa. Myöhemmin vuoropuhelussa mukana olleet saivat mahdollisuuden kommentoida hankinta-asiakirjoja kirjallisesti.

”Vuoropuhelu vahvisti mielikuvaamme siitä, että työterveyspalveluiden laatu on vahvaa ja valikoimaa erilaisiin etä- ja digipalveluihin liittyen kehitetään aktiivisesti. Vuoropuhelu auttoi viilaamaan kilpailutusasiakirjoja entistä tarkoituksenmukaisemmiksi” kertoo henkilöstöpäällikkö Mira Hirvonen-Ylinen Hämeenkyrön kunnasta.

Sijaintivaatimus ja riittävä aika uuden toimipisteen pystyttämiseen

Yhtenä keskeisenä tavoitteena oli järjestää kilpailutus siten, että mahdollisimman monella soveltuvalla palveluntuottajalla olisi mahdollisuus tarjota. Näin saataisiin luotua aitoa kilpailua ja sen kautta hallittua kustannusten nousuun liittyvää riskiä. Vuoropuhelussa saadun palautteen perusteella yksi olennainen tekijä, joka vaikutti tarjoamishalukkuuteen, oli toimipisteen sijaintiin liittyvä vaatimus. Kuinka lähellä lähitoimipisteen tulisi sijaita, kuinka hyvin tarjoajalla olisi aikaa pystyttää uusi toimipiste, löytyisikö kunnalta tähän tarkoitukseen valmiita tiloja tai olisiko niitä muutoin kuinka hyvin tarjolla. Kunnalla itsellään ei valitettavasti ollut tarjota tiloja, jolloin entistä olennaisemmaksi nousi varmistaa, että tarjoajalla olisi riittävästi aikaa järjestää uuden toimipisteen pystytys.

Hankintayksikkö päätti loiventaa alkuperäistä toimipisteen sijaintiin liittyvää vaatimusta. Sopimuskauden ensimmäisen kevään aikana riittäisi, että lähitoimipiste olisi vähintään 30 kilometrin etäisyydellä, ja vasta 1.4.2022 alkaen toimipisteen tulisi olla korkeintaan kuuden kilometrin etäisyydellä. Näin moni potentiaalisista tarjoajista pystyisi hyödyntämään alkuun jo olemassa olevia toimitilojaan, ja ehtisi rauhassa toteuttaa uuden toimitilan perustamisen. Sopimuskauden on tarkoitus alkaa vuoden 2022 alusta ja hankintapäätös ennakoitiin tehtäväksi kesäkuussa 2021.

On hyvä huomata, ettei sijaintivaatimusta voida käyttää kaikissa hankinnoissa. Vaatimusten tulee liittyä hankinnan kohteeseen ja olla syrjimättömiä. Tässä hankinnassa sijaintivaatimuksen käyttäminen oli perusteltua.

Sijaintivaatimuksen määrittely nousi keskeiseen asemaan. Lopulta onnistuimme muotoilemaan vaatimuksen siten, että se vastasi edelleen tilaajan tarpeeseen, mutta mahdollisti samalla kilpailun syntymistä”, kommentoi hankinta-asiantuntijamme Carita Isomäki.

Kokonaiskustannusajattelu ja tavoitehintamallin soveltaminen

Hankintayksikkö päätti lisäksi kokeilla hankinnassa tavoitehintamallia. Tarjousten vertailussa huomioitiin siis yksikköhintojen lisäksi tarjoajien antama sitova palvelun kokonaiskustannusten tavoitehinta toiselle sopimusvuodelle. Vertailtava tavoitehinta ajoitettiin toiseen sopimusvuoteen siksi, että palveluntuottajan mahdollisesti vaihtuessa olisi ensimmäinen vuosi toimintaa pystyttäessä todennäköisesti kustannuksiltaan erilainen kuin ns. rutiinivuosi. Ratkaisulla pyrittiin tavoitehintojen vertailukelpoisuuteen ja tarjoajien syrjimättömyyteen.

Muina kuin toisena sopimusvuotena tavoitehinta määräytyy tilaajan ja palveluntuottajan neuvottelun tuloksena. Tavoitehinta pohjautuu kuitenkin aina tarjouksessa annettuihin yksikköhintoihin, eli toisin sanoen laskutus on yksikköhintaperusteista, mutta kokonaiskustannukset pyritään pitämään tavoitehinnassa. Mikäli tavoitehinta alittuu, saa palveluntuottaja palkkion, ja mikäli tavoitehinta ylittyy, maksaa palveluntuottaja sanktiota. Tavoitehinta ei voi ylittyä yli kymmentä prosenttia. Tavoitehinnassa pysyminen on sekä tilaajan että palveluntuottajan etu ja kokonaiskustannusten kehittymistä seurataan aktiivisesti yhdessä.

Tavoitehintamalli on Hämeenkyrön kunnassa ensimmäistä kertaa kokeilussa tämän tyyppisessä hankinnassa. Siksi sopimukseen kirjattiin, että mallista voidaan toisen sopimuskauden päätyttyä tarvittaessa luopua. Mikäli tavoitehintamallista luovutaan, toteutetaan laskutus yksikköhintapohjaisesti ilman kokonaiskustannuksiin sidottua palkkiota tai sanktiota. Joka tapauksessa kokeilusta saadaan arvokasta tietoa tämän tyyppisen hinnoittelun soveltuvuudesta työterveyspalveluihin.

Potentiaaliset kymmenien tuhansien eurojen säästöt

Kilpailutukseen saatiin kaksi laadukasta tarjousta, toinen nykyiseltä palveluntuottajalta ja toinen potentiaaliselta uudelta palveluntuottajalta.                         

Olimme erittäin tyytyväisiä saatuihin tarjouksiin, sillä molemmat tarjoajista olisivat olleet erinomaisia sopimuskumppaneita, Hirvonen-Ylinen kertoo.

Kilpailutuksen voitti Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy. Vaikka palveluntuottajana jatkaa nykyinen sopimuskumppani, saatiin kilpailutuksella aikaan potentiaalisesti merkittävät kustannussäästöt; tarjottua tavoitehintaa hankinnan ennakoituun arvoon peilaten, on vuosittaisten säästöjen potentiaali jopa kymmeniä tuhansia euroja. Samalla palvelun sisältö vastaa aiempaa sopimusta, ja siten palvelun laadun ja laajuuden odotetaan säilyvän nykyisellä tasolla.       

     

’’Pääsimme lopputulokseen, joka ylitti odotukset.’’

Hämeenkyrön kunnan talous- ja hallintojohtaja Tiina Paloranta.

Ajatuksia? Kysymyksiä? Asiantuntijamme vastaa mielellään.

Kymmenien tuhansien eurojen potentiaaliset kustannussäästöt Hämeenkyrön kunnan työterveyspalveluhankinnassa

Palin palveluneuvojat työssään.

Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuksia ei yhdistetä 31.10.2021 saakka

Koronatilanteen vuoksi Tampereen kaupunki ei yhdistä vammaispalvelulain mukaisia kuljetuksia eikä yli 75-vuotiaiden sosiaalihuoltolain mukaisia matkoja 31.10.2021 saakka. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti asiasta 24.8.2021.

Kuljetuksia ei ole yhdistetty joulukuun 2020 alusta lähtien. Tavoitteena on suojata kuljetuspalvelujen käyttäjiä, kunnes epidemiatilanne rauhoittuu.

Ryhmäkuljetukset esimerkiksi kehitysvammaisten päiväaikaisen toiminnan osalta pyritään järjestämään tilanne ja rajoitukset huomioiden. Ryhmätoimintaan ei pystytä kuljettamaan osallistujia erillisillä kyydeillä, koska silloin autot loppuisivat kesken. Matkan aikana suositellaan käyttämään maskia. Jos omaa maskia ei ole mukana, sen saa kuljettajalta.

Kestävämpää rakentamista elinkaariasiantuntijapalveluita hyödyntämällä

Tampereen tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Rakentaminen ja rakennukset muodostavat olennaisen osan hiilipäästöistä. Myös laki tulee edellyttämään vuoden 2025 paikkeilla rakennushankkeiden hiilijalanjäljen laskentaa ja normien täyttymistä. Hiilineutraali Tampere 2030 tiekartan mukaisesti Tampereen kaupunki halusi ottaa laskennat käyttöön jo nyt optimoimaan kaupungin palvelurakennusten suunnitteluratkaisuja. Tampereen Tilapalvelut Oy ja Tampereen kaupunki lähtivätkin kilpailuttamaan puitejärjestelyä, joka vastaisi tähän tarpeeseen.

Hankinnan suunnittelu aloitettiin benchmarkkaamalla valikoituja vastaavia kilpailutuksia. Lisäksi hankinnasta toteutettiin potentiaalisille tarjoajille suunnattu infotilaisuus ja kaikki halukkaat pääsivät kommentoimaan kilpailutusasiakirjoja. Palautetta saatiin runsaasti, mikä osaltaan kertoi hankinnan herättäneen laajasti kiinnostusta. Palaute oli yksityiskohtaista ja siitä saatiinkin erinomaisesti apua hankinnan valmisteluun ja asiakirjojen selkeyttämiseen. Saadun palautteen perusteella hankinta jaettiin osiin – näin pyrittiin edesauttamaan pk-yritysten osallistumismahdollisuuksia hankintaan.

Palvelun hiilijalanjälki vertailukriteerinä

Hankinnan taustalla vaikuttanutta Tampereen hiilineutraalisuustavoitetta haluttiin edistää myös itse kilpailutuksessa. Alkuun hankintayksikkö suunnitteli, että tarjoaja saisi vertailuun pisteitä, mikäli sillä olisi toimintansa ympäristöystävällisyyttä takaava sertifikaatti ISO 14001 tai vastaava. Haasteeksi muodostui, ettei ympäristösertifikaatti liittynyt riittävän konkreettisesti hankinnan kohteeseen, vaan ennemmin tarjoajaan itseensä, eikä sitä siten voinut pisteyttää. Ympäristösertifikaatin olisi voinut asettaa tarjoajan soveltuvuusvaatimukseksi, mikä olisi tarkoittanut, että kaikilla tarjoajilla olisi kyseinen sertifikaatti tullut olla. Hankintayksikkö kuitenkin koki, että sertifikaatin vaatiminen vähimmäisvaatimuksena rajaisi kilpailua liikaa ja siten sen käytöstä luovuttiin.

Hankintayksikkö jäi pohtimaan, löytyisikö itse hankinnan kohteeseen liittyen vaatimusta, jonka voisi asettaa pisteytettäväksi.

’Koska hankinnan kohteena oli mm. hiilijalanjäljen laskeminen, voitiin olettaa, että potentiaalisilla tarjoajilla olisi tietotaito myös itse laskentapalvelun hiilijalanjäljen laskemiseksi. Siten lisäsimme vertailuperusteisiin palvelun hiilijalanjäljen. Pisteitä sai, jos alustava ennakkolaskelma hiilijalanjäljestä oli tehty ja tarjoaja sitoutuisi hiilijalanjäljen seurantaan ja parantamiseen sopimuskauden aikana’’, kertoo projekti-insinööri Mira Malmi-Jylänki Tampereen Tilapalveluista.

Ennakkolaskelman sisällölle ei asetettu tiukkoja vaatimuksia, jottei tarjouksia jouduttaisi hylkäämään, mikäli yksittäinen sisältö- tai muotovaatimus ei täyttyisi. Vertailukriteerillä saatiin eroja tarjousten välille, vaikka kriteerin painoarvo vertailussa olikin maltillinen.

Palveluille laskettu hiilijalanjälki oli positiivinen näky kilpailutuksessa. Painoarvo ei ollut liian suuri, mutta lisäyksenä mielestäni antaa hyvin viitteitä osallistuville yrityksille siitä, minkälaisia arvoja ja toimintatapoja toivotaan yrityksissä noudatettavan. Jos painoarvo olisi ollut suurempi niin olisi ehkä asettanut pienemmät toimijat epäedulliseen tilanteeseen, sillä kyseisillä toimijoilla ei ole isojen toimijoiden resursseja tarjottujen palveluiden hiilijalanjäljen laskentaan ja seurantaan”, kommentoi tarjouskilpailuun osallistunut energiasuunnittelun ryhmäpäällikkö Nicholas Stewart Sitowise Oy:lta.

Uusi käytäntö referenssien tarkastamiseen

Hankinnan kohteesta johtuen, hankinnan laadun varmistamisessa korostui nimettyjen henkilöiden osaaminen ja kokemus, jota mitattiin mm. henkilöreferensseillä. Koska nimettyjä henkilöitä oli useampia, nousi tarjouspyynnöllä vaadittujen henkilöreferenssien kokonaismäärä korkeaksi.

”Asiantuntijapalveluhankinnassa henkilöreferenssit liittyvät läheisemmin hankinnan kohteeseen kuin tarjoajan soveltuvuuteen. Siten tällaiset referenssit tulisi tarkastaa kaikilta tarjoajilta osana tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastamista, mikäli referensseistä on kysytty täsmällisiä tietoja” kertoo hankintalakimiehemme Kirsikka Kivimäki.

Koska tässä kilpailutuksessa referenssit tuli tarkastaa kaikilta tarjoajilta ja referenssejä tulisi potentiaalisesti olemaan valtava määrä, lähti hankintayksikkö etsimään uudenlaista ratkaisua referenssien tarkastukseen. Tavoitteena oli löytää toimintamalli, jolla referenssien tarkastus ei muodostaisi hankintaprosessiin pullonkaulaa ja täten viivyttäisi hankintapäätöksen tekemistä kohtuuttomasti.

”Päädyimme testaamaan mallia, jossa tarjoajat toimittavat hankintayksikölle referenssitodistukset. Todistuksesta kävi ilmi referenssiasiakkaan kuittaus, että tarjouksessa annetut tiedot pitävät paikkansa” kertoo hankinta-asiantuntijamme Carita Isomäki.

Toisin sanoen riitti, kun hankintayksikkö tarkasti, että kaikista referensseistä oli saatu asianmukaiset todistukset eikä erillisiä sähköpostivahvistuksia referenssiasiakkaille tarvinnut enää hankintayksikön toimesta lähettää.

Riskinä mallissa nähtiin mm. se, että todistuksia puuttuisi tai ne olisivat muodoltaan vääränlaisia, jolloin tarjous jouduttaisiin mahdollisesti hylkäämään. Tätä pyrittiin ennaltaehkäisemään sillä, että todistusten toimittamiseen annettiin selkeät ohjeet ja määräaika oli viikko tarjousten jättämisen määräajan jälkeen. Todistukset suositeltiin toimitettavan jo tarjouksen yhteydessä, kuten lopulta valtaosa tarjoajista tekikin, jotta hankintayksikölle jäi mahdollisuus muistuttaa tarjoajia puuttuvista todistuksista tai tiedoista.

Kokeilu oli mielenkiintoinen, vaikka todistusten tarkastaminen ja tähän liittyvien muistutusten lähetys osoittautuikin huomattavasti ennakoitua työläämmäksi. Osa tarjoajista koki käytännön raskaaksi ja toivoi hankintayksikön harkitsevan vaihtoehtoisia tapoja tarkastuksen toteuttamiseksi. Toisaalta palautetta saatiin myös sen puolesta, että käytäntö oli ollut toimiva, kunhan tarjoaja ennakoi asian riittävän ajoissa. Palautteen ja kokemusten kautta konseptia pystytään jatkokehittämään entistä toimivammaksi.

Kokeilemisen luonteeseen kuuluu, että aina idea ei ole valmis tai niin toteutuskelpoinen sellaisenaan kuin ennakkoon toivotaan. Tästä opittiin paljon, ja kun käytäntöä sovelletaan jatkossa, osataan siinä huomioida tiettyjä näkökulmia huomattavasti paremmin”, kertoo hankintapäällikkömme Essi Rae.

Mukaan pieniä ja suuria toimijoita

Molempiin hankinnan osa-alueisiin saatiin lopulta useita tarjouksia ja sopimuskumppaneiksi valittiin osa-alueessa 1 neljä tarjoajaa ja osa-alueessa 2 kolme tarjoajaa. Mukana oli sekä pk- että suuryrityksiä.

Hankinnan onnistuneen lopputuloksen lisäksi myös itse prosessi opetti paljon.

’Hankintaprosessin aikana tilaajatahot ymmärsivät yhdessä sitä, miten isojen talonrakennushankkeiden suunnitteluun liitetään vahvasti mukaan hiilijalanjäljen, hiilikädenjäljen, energiajohtamisen, elinkaarikustannusten ja investoinnin kustannusten laskennan osaamista ja vaihtoehtoisten ratkaisujen vertailua. Näin päästään tuomaan ratkaisujen perusteluksi investointikustannusten rinnalle myös elinkaarivaikutuksia. Hankittavan palvelun paketoiminen yhdessä oli riittävän haastava ja älynystyröille työtä antavaa, joten oli hienoa olla hankintaosaamisen osalta turvallisesti Tuomi Logistiikan hankinta-asiantuntija Carita Isomäen ja Tampereen Tilapalveluilta hankinnasta vastanneen Mira Malmi-Jylängin siipien suojassa’’, summaa asunto- ja kehityspäällikkö Auli Heinävä Tampereen kaupungilta.

Puitejärjestely luo hyvän pohjan lähteä kokeilemaan yhteistyötä useamman toimijan kanssa. Kun hankinta seuraavan kerran kilpailutetaan, on lähtökohta määrittelytyön tekemiselle huomattavasti vankempi, kun oppeja on ehtinyt kertyä aiemmasta kilpailutuksesta ja sopimuskaudesta.

Ajatuksia? Kysymyksiä? Asiantuntijamme vastaa mielellään.

Kestävämpää rakentamista elinkaariasiantuntijapalveluita hyödyntämällä

Vuorovaikutus on laadukkaan hankinnan kivijalka

Tampereen kaupunki ja Tuomi Logistiikka kilpailuttivat vuoden 2020 lopulla hankintatoimen kehittämisen asiantuntijapalveluiden puitejärjestelyn. Tavoitteena oli löytää monipuolisesti erilaisia toimijoita joilla on valmiuksia tukea julkisen hankintatoimen tuloksellista kehittämistä. Tavoitteen saavuttamisessa keskeisiksi keinoiksi nousivat aktiivinen vuoropuhelu sekä tarjousten laatuvertailuun panostaminen asiakastyytyväisyyskyselyn ja haastatteluiden toteuttamisen kautta. 

Jotta ymmärrys markkinasta voi syntyä, tarvitaan aktiivista roolia heti hankinnan suunnittelusta alkaen. Hankinta käynnistettiin kutsulla avoimeen markkinavuoropuheluun. Infotilaisuudessa tilaajat avasivat tarvettaan ja esittelivät alustavaa suunnitelmaa hankinnan toteutuksesta, jonka jälkeen vuoropuhelua jatkettiin pyytämällä tilaisuuteen osallistuneilta toimijoilta kirjallisesti palautetta kilpailutusmateriaalista. Palautteen kautta markkinatoimijoiden osaaminen saatiin hyödynnettyä ja materiaali täsmennettyä entistä selkeämmäksi, mikä osaltaan edesauttoi laadukkaiden tarjousten saamista. 

Perusta toimivalle yhteistyölle 

Vaikka hankinta toteutettiin perinteisellä avoimella menettelyllä, säilytettiin vuorovaikutteinen ote läpi hankintaprosessin. Tarjoajia informoitiin aktiivisesti hankintamenettelyn kulusta ja aikataulusta. Hankintapäätöksen tiedoksiannon jälkeen tarjoajille tarjottiin myös mahdollisuus tarjoajakohtaiselle palautekeskustelulle. 

Tehtävänämme hankinnan asiantuntijoina on luoda perusta toimivalle yhteistyölle. Tuomme tilaajat ja tarjoajat yhteen ja rakennamme jo hankintavaiheessa puitteet hedelmälliselle vuorovaikutukselle, joka mahdollistaa sujuvan yhteistyön myöhemmin sopimuskaudella, kommentoi hankinta-asiantuntijamme Carita Isomäki.

Asiakastyytyväisyyskyselyllä ja haastatteluilla laatua 

Tarjousten laatuvertailussa hyödynnettiin asiakastyytyväisyyskyselyä ja haastatteluja. Asiakastyytyväisyyskyselyssä referenssiasiakkaat arvioivat mm. nimettyjen asiantuntijoiden proaktiivisuutta sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Toisin sanoen asioita, jotka vaikuttavat olennaisesti asiantuntijapalvelun laatuun ja yhteistyön sujuvuuteen. 

Kirjoituskilpailun sijaan laatuvertailuperusteet kohdistuivat osuvasti eri näkökulmista vuorovaikutuskykyymme ja osaamiseemme. Vertailun toimiva kokonaisuus ilahdutti meitä tarjoajana, kertoo osakas Tuomo Vuorinen Hankkinen Oy:sta. 

Kun asiakastyytyväisyyskyselyä hyödynnetään laatuvertailussa, on tärkeää varmistaa, että kyselyyn saataisiin vastaukset kaikilta ilmoitetulta referenssiasiakkailta. Tätä voidaan edesauttaa riittävän pitkällä vastausajalla sekä pyytämällä tarjoajaa varmistamaan referenssiasiakkaaltaan ennakkoon, että tämä kykenee vastaamaan kyselyyn ilmoitetussa aikataulussa. Vastaajia on myös hyvä muistuttaa vastaamisesta, ja samalla informoida tarjoajaa, jotta tarjoaja voi tarvittaessa itse myös muistuttaa asiakastaan kyselyyn vastaamisesta. Tämän lisäksi tärkeää on kiinnittää huomiota kysymysten muotoiluun; mittaako kysymys sitä, mitä sen halutaan mittaavan? Saadaanko kysymyksillä eroja tarjoajien välille? Huolellisella suunnittelulla, asiakastyytyväisyyskysely voi olla oiva työkalu erityisesti asiantuntijapalveluhankinnan laatuvertailussa. 

Asiakastyytyväisyyskyselyn lisäksi vertailussa toteutettiin ennakkotehtävään liittyvät haastattelut. Tarjouspyynnössä tilaaja esitti ennakkotehtävänä kuvitteellisen toimeksiannon, johon tarjoajat laativat vastauksena projektisuunnitelman. Haastattelussa tarjoajat esittelivät projektisuunnitelmansa suullisesti sekä vastasivat kahteen kysymykseen, joiden tarkkaa sisältöä he eivät ennalta tienneet. Yllätyskysymysten tarkoituksena oli testata tarjoajien reagointikykyä ja asiantuntemusta. Puolen tunnin mittaisten etähaastatteluaikojen ennakkovaraus mahdollistettiin jo tarjousaikana, mikä sujuvoitti ja nopeutti hankintaprosessia. 

Mikäli haastatteluja käytetään vertailussa, on haastattelun arviointi ja pisteytys tarpeellista kuvata mahdollisimman tarkasti ja selkeästi tarjouspyynnössä. Tässä hankinnassa tarjoajat asetettiin kunkin arvioitavan ominaisuuden kannalta keskinäiseen paremmuusjärjestykseen, jonka perusteella kyseisen ominaisuuden pisteet määräytyivät. Kullekin tarjoajalle kirjoitettiin lisäksi kirjalliset perustelut sijoituksiin liittyen. Perustelut julkaistiin osana hankintapäätöstä salassa pidettävinä liitteinä siten, että kukin tarjoaja sai itseään koskevat perustelut. 

Haastattelun käyttäminen vertailukriteerinä voi olla työlästä, eikä se siksi sovellu kaikkiin hankintoihin. Tietyissä hankinnoissa haastattelut voivat kuitenkin tukea olennaisesti hankinnan onnistunutta lopputulosta, ja ovat siten yksi tärkeä työkalu hankintayksikön työkalupakissa. 

Lopputuloksena monipuolinen palveluntuottajajoukko

Puitejärjestelyyn valikoitui monipuolinen joukko palveluntuottajia: Ernst & Young Oy, VALOR Partners Oy, Hankkinen Oy, Flovv.io Solutions Oy, Silver Planet Oy, Owal Group Oy ja KPMG Oy Ab. Mukana on niin pk- yrityksiä kuin suuryrityksiä, erilaisilla osaamisvahvuuksilla. 

Kilpailutus oli kaiken kaikkiaan erittäin onnistunut. Odotamme innolla tulevaa yhteistyötä puitesopimuskumppaneiden kanssa, kertoo hankintapäällikkö Tanja Welin Tampereen kaupungilta. 

Tampereen kaupunki ja Tuomi Logistiikka tekevät kumpikin omat sopimuksensa palveluntuottajien kanssa. Kickoffit palveluntuottajien kanssa tullaan pitämään kevään 2021 aikana. 

Tarjouspyyntö

Palvelukuvaus

Asiakastyytyväisyyskysely

Ennakkotehtävä

Ennakkotehtävän ja haastattelun arviointi

Asiakastyytyväisyyskysely

Vaikuttavuusperusteinen korvaus

JYSE 2014 Palvelut

Sopimusluonnos

Heräsikö kiinnostuksesi? Kerromme hankkeesta mielellämme lisää.

Vuorovaikutus on laadukkaan hankinnan kivijalka

Merkityksellistä kesätyötä

Tuomen kesärekry on jälleen auki! Tänä vuonna etsimme tekijöitä varastolle, sisäisiin kuljetuksiin sekä kuljetustenohjauskeskukseemme.

Tuomessa teemme työtä, jolla todella on tarkoitus. Työmme näkyy päivittäin niin kaupungin kaduilla, kouluissa kuin sairaalan arjessa; kauttamme kulkee monenlaisia välttämättömyyksiä aina ekaluokkalaisten koulutarvikkeista vaativien kirurgisten leikkausten välineistöön. Henkilöliikennepuolemme järjestää pirkanmaalaisten kulkemista niin, että kaikilla olisi mahdollisuus liikkua myös silloin, kun joukkoliikenteen käyttäminen on syystä tai toisesta mahdotonta. Meillä työ ei ole vain työtä, vaan tärkeä osa yhteiskunnallista kokonaisuutta, joka näkyy päivittäisessä elämässämme monella tapaa.

Älä anna nimen hämätä

Nimessämme komeilevasta logistiikka-liitteestä huolimatta emme ole kuljetusyritys, vaan ulkoiset tavarakuljetuksemme hoitaa sopimuskumppanimme. Ulkoisten kuljetustöiden sijaan meillä on tarjolla monenlaisia mielenkiintoisia työtehtäviä logistiikan muilla osa-alueilla. Riveissämme työskentelee logistiikan, hankinnan ja henkilöliikenteen rautaisia ammattilaisia, joista jokaisen polku Tuomeen on ollut erilainen. Osa tuomilaisista jatkaa uraansa meillä kesätöiden jälkeenkin: vuosien varrella kattomme alla on rakentunut vaikuttavia urapolkuja. Tuomilaisten uratarinoita pääset lukemaan täältä

’’Kuin olisi kotiinsa tullut.’’

Meille on ensisijaisen tärkeää, että jokainen Tuomeen tuleva kokee olevansa aidosti tervetullut. Ei ole olemassa yhtä ja ainoaa tuomilaisen muottia, vaan jokainen meistä saa loistaa omana itsenään. Porukkaamme on helppoa hitsautua, mutta yksi edellytys meillä kuitenkin on: ajoittaisen kiireen lisäksi keskinkertaisen puujalkahuumorin sietokyky on pakollista. 

Kesätyöntekijät ovat tärkeä ja oleellinen osa toimintamme ympärivuotista sujuvuutta. Haluammekin pitää huolen siitä, että uudet tekijät pääsevät työhönsä saumatta sisään. Kysyvä ei tieltä eksy, eikä tyhmiä kysymyksiä ole olemassakaan.

Vuosi 2020 oli kaikille haasteellinen ja toi meillä Tuomessakin oman lisämausteensa myös rekrytointiin. Olemme onnekkaita, sillä pystyimme viime kesänä tarjoamaan töitä tilanteesta huolimatta. valikoima ja osto-tiimissä, kätsyssä, sisäisessä kuljetuksessa, varastossa sekä talouden puolella. Pääsimme tapaamaan suurimman osan kesätyöntekijöistä kasvotusten haastattelun merkeissä ja pidimme vain muutamat haastattelut etänä. Tänä vuonna hakuprosessi on etänä, mutta lämpimästi läsnä. Lisää kesän rekryprosessista pääset lukemaan täältä.

Olemme tänäkin vuonna mukana Vastuullinen kesäduuni –kampanjassa. Haluamme osaltamme varmistaa, että kesäduuni voi tarjota laadukkaita työelämäkokemuksia sekä aidosti merkittävää tekemistä jo heti uran alkuvaiheessa. 

Tutustu avoimiin kesätyöpaikkoihimme täällä ja hae mukaan!