Ympäristö

Auringosta energiaa

Tuomi Logistiikan Lahdesjärvellä sijaitsevan kiinteistön katolle asennettiin aurinkopaneelit kesällä 2019. Täältä pääset seuraamaan aurinkopaneelien tuottamaa energian määrää sekä aikaan saatua ympäristöhyötyä.

Hiilijalanjälki

Hiilijalanjäljen pienentäminen on meidän ja asiakkaidemme yhteinen tavoite – etsimmekin aktiivisesti tapoja pienentää toiminnassamme syntyvää hiilijalanjälkeä.

GHG-protokollan mukaisesti vuoden 2019 tienoilla lasketun hiilijalanjäljen laskennassa huomioitiin Lahdesjärven kiinteistön sähkön ja lämmön kulutus sekä jätteiden käsittelyn, omista ajoneuvoistamme aiheutuvat ja työaikana tapahtuvan matkustaminen päästöt. Markkinapohjaisella sähköllä laskettuna päästöt olivat 181 tn CO₂-ekv. Päästö vastaa keski-ikäisellä diesel-perheautolla maapallon ympäriajoa noin 35 kertaa.

Henkilöliikenne

Tarkastelimme erikseen henkilöliikenteen aiheuttamia päästöjä. Henkilöliikenteen laskelmassa on otettu huomioon asiakkaillemme tuottamat kuntien lakisääteiset ja vapaaehtoiset yksilö- ja ryhmäkuljetukset,

PALI-palveluliikenne ja hoitolaitosten kiireettömät potilassiirrot. Kuljetuksista suurin osa tapahtuu Pirkanmaan alueella.

Vuonna 2019 ajokilometrejä kertyi yhteensä kymmenen miljoonaa. Suurimmat kilometrimäärät tulevat VPL/SHL-kuljetuksista, joita ajettiin yhteensä noin 5,4 miljoonaa kilometriä. Toiseksi eniten ajettiin kiireettömiä potilaskuljetuksia, yhteensä noin 2,8 miljoonaa kilometriä. Erilaisten ajoneuvojen päästökertoimet huomioiden ajot aiheuttivat yhteensä 2000 tn CO₂-ekv päästöt. Ajoista suurin osa tapahtuu suurilla esteettömillä ajoneuvoilla ja toiseksi eniten dieselkäyttöisillä henkilöautoilla. Tällä hetkellä sähköautoja on henkilökuljetuksissa käytössä vain muutamia, mutta EU:n kuljetuspalveluiden puhtausdirektiivi sekä asiakkaidemme vielä kunnianhimoisemmat ilmastotavoitteet haastavat meidät etsimään yhä tehokkaampia keinoja kuljetuksissa käytettävien ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen alentamiseen. Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi on aloitettu, ja työ jatkuu edelleen; päästöttömän kaluston lisääminen tulevissa kilpailutuksissa tulee olemaan yksi oleellisimmista henkilöliikenteen hankintakriteereistä.

Kuljetusten yhdistelyllä puolestaan säästettiin vuoden 2019 aikana yhteensä 530 000 km, mikä vastaa noin 13 maapallon ympäriajoa keski-ikäisellä diesel-perheautolla.

Työ hiilijalanjälkemme pienentämiseksi ei lopu: vuoden 2020 aikana suuntaamme katseemme entistä enemmän hankintojen sekä tavarakuljetusten kasvihuonekaasupäästöihin, tarkentaaksemme tavoitteita ja toimenpidesuunnitelmaa tuleville vuosille.