Vastuullisuus

Eettinen toimintaohje

Tuomi Logistiikka noudattaa hankinta-, materiaali-, kuljetus- sekä henkilöliikennepalveluissaan vastuullista ja eettistä toimintatapaa.

Yhtiöllä on sisäisen valvonnan ohjeistus sekä sertifioitu laatujärjestelmä. Tätä ohjetta sovelletaan yhtiön hallitukseen, toimitusjohtajaan sekä koko henkilöstöön mukaan lukien johtajat, esimiehet, työntekijät ja vuokratyöntekijät. Hallituksen ja henkilöstön velvollisuus on olla selvillä ohjeen sisällöstä ja toteuttaa ohjeistuksia työtehtävissään. Toimitusjohtaja vastaa Eettisen toimintaohjeen laatimisesta ja hallitus hyväksyy Eettisen toimintaohjeen.

Tuomi Logistiikka liittää tämän ohjeen osaksi merkittäviin hankintasopimuksiin. Toimittajien tulee noudattaa tätä ohjetta aina, kun se on liitetty osaksi hankintasopimusta.

Eettinen toimintaohje