Selvitys: Tampereen kaupungin ja maakunnan tarvitsemat tukipalvelut kannattaa järjestää yhteistyössä

27.6.2017 kello 16:21 Tampereen kaupungin sisäinen sote- ja maakuntauudistusprojekti ja Pirkanmaa 2019 -projekti ovat yhdessä teettäneet selvityksen keskeisten tukipalvelujen järjestämisestä. Tarkastelussa olivat talous- ja henkilöstöhallinto, hankinnat ja logistiikka sekä ateria- ja puhtauspalvelut. Selvityksen perusteella nämä tukipalvelut Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan maakunnan kannattaa järjestää yhdessä. Yhteistyöllä saavutetaan synergiaetuja ja voidaan minimoida päällekkäistä työtä. – Nämä ovat … Jatka lukemista Selvitys: Tampereen kaupungin ja maakunnan tarvitsemat tukipalvelut kannattaa järjestää yhteistyössä

Hankintaverkosto suurelta osin tyytyväinen Tuomen hankintapalveluihin 

Tampereen kaupunki teetti aloituskyselyn uudelle kaupungin hankintaverkostolle tammi-helmikuun 2017 vaihteessa. Kyselyn tarkoituksena on toimia hankintaverkoston toiminnan organisoinnin pohjana, sillä verkoston halutaan palvelevan jäsentensä tarpeita ja toiveita. Tulosten perusteella Tuomi Logistiikan hankintaosaston toimintaan ollaan suurelta osin tyytyväisiä. Erityiskiitosta saimme hankintaverkostolta toimivasta yhteistyöstä, asiantuntevasta ja hyvästä palvelusta sekä kilpailutuksista. Kyselyssä esiin nousseet toiminnan kehittämiskohteet ovat pitkälti samoja, … Jatka lukemista Hankintaverkosto suurelta osin tyytyväinen Tuomen hankintapalveluihin 

Tuomi Logistiikassa organisaatiomuutoksia

Tuomi Logistiikan organisaatio muuttuu 15.5. alkaen seuraavasti: toimitusjohtaja Reko Martin välittömässä alaisuudessa toimivat tuotantojohtaja Antti Sinervo, hallintojohtaja Minna Seppälä, hankejohtaja Katri Niittymies, asiakkuusjohtaja Antti Vadén ja henkilöliikennejohtaja Erkki Harju. Erkki Harju toimii myös yhtiön varatoimitusjohtajana. Tuotannon puolella uusia nimityksiä ovat materiaalipäällikkö Markku Pulkkinen, ostopäällikkö Kati Penttilä ja hankintapäällikkö Mika Ojanen. Vastuualueet jakautuvat seuraavanlaisesti: Markku Pulkkinen: Logistiikkapalvelut … Jatka lukemista Tuomi Logistiikassa organisaatiomuutoksia

Tuomi Logistiikka kiinnostaa vastuullisena työnantajana

Tuomi Logistiikka osallistuu tänä keväänä Vastuullinen Kesäduuni 2017-kampanjaan, jonka myötä työnantaja sitoutuu kuuteen hyvän kesätyön periaatteeseen. Nämä periaatteet auttavat tekemään kesätyökokemuksesta hyvän sekä kesätyöntekijälle, että työnantajalle. Kesätyöhakemuksia on tullut aiempaa runsaammin ja suurin osa paikoista on jo täytetty. Kesätöitä löytyi varastoilla ja kuljetuspalveluissa logistikoille sekä henkilöliikennepalveluissa palveluneuvojille. Vastuullinen Kesäduuni -kampanja painottaa mm. hyvää hakijakokemusta sekä … Jatka lukemista Tuomi Logistiikka kiinnostaa vastuullisena työnantajana

Innovatiivista ja tulosperäistä hankintaa edistämässä

Jatkuva kehittyminen, oman työn haastaminen ja uusien toimintamallien innovoiminen on osa jokapäiväistä työtämme Tuomi Logistiikassa. Tämän pohjalta syntyi myös ajatus toimenpideradiologian tarvikkeiston innovatiivisesta hankinnasta. Tavoitteenamme oli saada vaikuttavuutta hankintaan tulosperusteisten näkökulmien kautta ja uusia innovaatioita hyödyntäen. Näiden suuntaviivojen viitoittamana järjestimme Tampereella 30.-31.1. Innovatiivisten hankintojen työpajan. Yhtenä Tuomi Logistiikan tavoitteena on rakentaa ja kehittää omistajiensa Tampereen … Jatka lukemista Innovatiivista ja tulosperäistä hankintaa edistämässä

Liikennekaari tuo mukanaan muutoksen

Liikenne- ja viestintäministeriön valmistelema liikennekaaren ensimmäinen vaihe on mennyt 22.9. eduskunnalle hyväksyttäväksi, ja se olisi tulossa voimaan 1.7.2018. Liikennekaarella yhdistetään ja uudistetaan henkilö- ja tavaraliikennettä koskevat säännökset. Sen keskeisin uudistus on velvoittaa liikenteen järjestäjiä avaamaan esimerkiksi aikatauluja, reittejä ja hintoja koskevat tietonsa kaikkien käyttöön. Myös tieliikennesäätelyihin on tulossa muutoksia. Liikennekaaren taksilupakäytäntöjen sekä hinnoittelun vapauttaminen voivat … Jatka lukemista Liikennekaari tuo mukanaan muutoksen

Näkemyksiä hallituksen esityksestä Maakuntalaiksi ja sen vaikutuksista sosiaali- ja terveydenhuollon hankinta- ja logistiikkatoimintoihin

Hoitoketjujen pirstoutumisen välttäminen ja hankintojen liiallisen keskittämisen luoma markkinoiden monopolisoitumisen riski on huomioitava hankinta- ja logistiikkatoimintojen järjestämisessä. Toimiva ratkaisu on rakennettavissa tulevien maakuntien yhteistoiminta-alueiden hankinta- ja logistiikkayksiköiden varaan. Hankinta- ja logistiikkapalvelujen tuottaminen Maakuntalakiluonnoksen 46 ja 47 §:t kehottavat maakuntia keskinäiseen yhteistyöhön sopimuksin tai yhteisen toimielimen hoitamana. Nämä lainkohdat tukevat hyvin erva-tasoista hankintatoimen ja logistiikan organisoimista, … Jatka lukemista Näkemyksiä hallituksen esityksestä Maakuntalaiksi ja sen vaikutuksista sosiaali- ja terveydenhuollon hankinta- ja logistiikkatoimintoihin

Tampereen kaupunki: Vammaiset ovat tyytyväisiä kuljetuspalveluun

Vammaiset ovat tyytyväisiä kuljetuspalveluunsa, selvisi Tampereen kaupungin teettämässä asiakastyytyväisyyskyselyssä. Kuljetuspalveluja käyttäviä asiakkaita oli vuoden 2015 lopussa lähes 5 000 ja heistä noin 70 prosenttia oli yli 65-vuotiaita. Kuukausittain vammaisten kuljetuspalveluja käytti keskimäärin 2 400 asiakasta.