Innovatiivista ja tulosperäistä hankintaa edistämässä

Jatkuva kehittyminen, oman työn haastaminen ja uusien toimintamallien innovoiminen on osa jokapäiväistä työtämme Tuomi Logistiikassa. Tämän pohjalta syntyi myös ajatus toimenpideradiologian tarvikkeiston innovatiivisesta hankinnasta. Tavoitteenamme oli saada vaikuttavuutta hankintaan tulosperusteisten näkökulmien kautta ja uusia innovaatioita hyödyntäen. Näiden suuntaviivojen viitoittamana järjestimme Tampereella 30.-31.1. Innovatiivisten hankintojen työpajan. Yhtenä Tuomi Logistiikan tavoitteena on rakentaa ja kehittää omistajiensa Tampereen … Jatka lukemista Innovatiivista ja tulosperäistä hankintaa edistämässä

Liikennekaari tuo mukanaan muutoksen

Liikenne- ja viestintäministeriön valmistelema liikennekaaren ensimmäinen vaihe on mennyt 22.9. eduskunnalle hyväksyttäväksi, ja se olisi tulossa voimaan 1.7.2018. Liikennekaarella yhdistetään ja uudistetaan henkilö- ja tavaraliikennettä koskevat säännökset. Sen keskeisin uudistus on velvoittaa liikenteen järjestäjiä avaamaan esimerkiksi aikatauluja, reittejä ja hintoja koskevat tietonsa kaikkien käyttöön. Myös tieliikennesäätelyihin on tulossa muutoksia. Liikennekaaren taksilupakäytäntöjen sekä hinnoittelun vapauttaminen voivat … Jatka lukemista Liikennekaari tuo mukanaan muutoksen

Näkemyksiä hallituksen esityksestä Maakuntalaiksi ja sen vaikutuksista sosiaali- ja terveydenhuollon hankinta- ja logistiikkatoimintoihin

Hoitoketjujen pirstoutumisen välttäminen ja hankintojen liiallisen keskittämisen luoma markkinoiden monopolisoitumisen riski on huomioitava hankinta- ja logistiikkatoimintojen järjestämisessä. Toimiva ratkaisu on rakennettavissa tulevien maakuntien yhteistoiminta-alueiden hankinta- ja logistiikkayksiköiden varaan. Hankinta- ja logistiikkapalvelujen tuottaminen Maakuntalakiluonnoksen 46 ja 47 §:t kehottavat maakuntia keskinäiseen yhteistyöhön sopimuksin tai yhteisen toimielimen hoitamana. Nämä lainkohdat tukevat hyvin erva-tasoista hankintatoimen ja logistiikan organisoimista, … Jatka lukemista Näkemyksiä hallituksen esityksestä Maakuntalaiksi ja sen vaikutuksista sosiaali- ja terveydenhuollon hankinta- ja logistiikkatoimintoihin

Tampereen kaupunki: Vammaiset ovat tyytyväisiä kuljetuspalveluun

Vammaiset ovat tyytyväisiä kuljetuspalveluunsa, selvisi Tampereen kaupungin teettämässä asiakastyytyväisyyskyselyssä. Kuljetuspalveluja käyttäviä asiakkaita oli vuoden 2015 lopussa lähes 5 000 ja heistä noin 70 prosenttia oli yli 65-vuotiaita. Kuukausittain vammaisten kuljetuspalveluja käytti keskimäärin 2 400 asiakasta.