Yhteistyöllä edullisempaa arkea

Etsimme hankinnoissamme aktiivisesti uudenlaisia toimintatapoja ja yhteistyön mahdollisuuksia vastataksemme asiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin. Kun Pirkanmaan Voimian sekä Servica Oy:n välillä syntyi ajatus volyymien yhdistämisestä, muodostimme yhteishankinnan mahdollistamiseksi menneenä keväänä hankintarenkaan Sansia Oy:n kanssa.

Maito- ja maitotaloustuotteiden hankinnassa tavoiteltiin samantyyppisten toimijoiden yhteistyötä sekä volyymihyötyjä. Menestyksekkään yhteistyön tuloksena saavutettiin paremmat sopimushinnat; Tuomen osalta saavutettiin yli 5 % edullisempi sopimus. Sopimuksen arvo on vuositasolla noin 5 milj., koko sopimuksen arvo noin 25 milj.

Tuomen yhteishankintasopimusta ovat oikeutettuja käyttämään Tampereen kaupungin yksiköt, Tammenlehväkeskus Oy, Valkeakosken kaupunki, sekä suurimpana käyttäjänä Pirkanmaan Voimia Oy. Pirkanmaan Voimia Oy on julkisomisteinen yhtiö, jolla on kokonaisvastuu Tampereen kaupungin ateria- ja puhtauspalveluiden järjestämisestä, sekä TAYS Keskussairaalan ja TAYS Pitkäniemen ateriapalveluiden järjestämisestä. Sansian yhteishankintasopimuksen suurimpana käyttäjänä on pohjois-savolainen Pirkanmaan Voimiaa vastaava toimija, Servica Oy. Tämän lisäksi Sansian sopimuksen käyttäjinä on useita muita Pohjois-Savossa sijaitsevia hankintayksiköitä.

Vastuullisemman tulevaisuuden rakentamisessa hankinnoilla on merkittävä rooli. Olemme sitoutuneita tukemaan hankinnoissamme asiakkaidemme strategisia ympäristö- ja vastuullisuustavoitteita. Julkisen puolen asettaessa vastuullisuuden vaatimusta yhä korkeammalle, saavutetaan yhteishankinnan volyymeillä vaikuttavuutta, johon yksittäinen kuluttaja ei pysty.

Vastuullisuuden näkökulma läpäisi tätäkin kilpailutusprosessia hankinnan suunnittelusta lähtien; tarjouspyyntöön määriteltiin selkeitä läpinäkyvyyden vaatimuksia niin maidon alkuperään kuin sen jäljitettävyyteen liittyen. Vaatimuksena oli myös maidon antibiootittomuus, GMO-vapaus sekä ympäristökriteerien täyttyminen.

Hankinta-asiantuntijamme Heini Itkonen tiivistää:

”Yhteistyö kaikkien osapuolten kanssa oli antoisaa ja onnistunutta. Pääsimme yhdessä jakamaan kokemuksia niin tuotteisiin, sopimuksiin, käytäntöihin kuin markkinaoikeuden tulkintoihin liittyen. Löysimme yhteisiä haasteita ja tavoitteita, sekä haastoimme omia toimintatapojamme. Olemme Tuomessa tyytyväisiä myös selvästi edellistä sopimuskautta edullisempiin sopimushintoihin. Tulemme tulevaisuudessa jatkamaan yhteistyötä ja käymään aktiivista keskustelua siitä, millaisissa hankinnoissa minkäkin asteinen yhteistyö on hedelmällisintä; joissain hankinnoissa se voi olla yhteistä suunnittelua sekä markkinakartoitusta, ja jossain, kuten tässä tapauksessa, yhteistä kilpailuttamista.”