Postialan työtaisteluiden tukitoimet saattavat vaikuttaa pitkittyessään Tuomi Logistiikan tavarantoimituksiin

Postialan lakon tukitoimilla (satamat ja lentorahti) saattaa olla vaikutuksia Tuomi Logistiikan tuleviin tavarantoimituksiin. Vaikutukset koskevat lähinnä tavarantoimittajia, joiden varastot sijaitsevat ulkomailla.

Tuomi Logistiikka selvittää parhaillaan yhteistyössä tavarantoimittajien kanssa mahdollisia vaikutuksia, ja tiedottaa asiasta myöhemmin.