Henkilökuljetuspalvelujen välityksessä huomattavaa kehitystä

Tuomi Logistiikan henkilöliikenteen kuljetuspalveluissa on tapahtunut positiivista kehitystä vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Kesällä 2018 voimaan astunut liikennepalvelulaki sekoitti hetkellisesti koko palvelukentän niin Tuomi Logistiikalla, kuin koko Suomen laajuisestikin kuljetuspalveluja tuottavilla tahoilla. Lakimuutoksen aiheuttama, osittain jopa kaoottinen, tilanne alkoi rauhoittua Tuomi Logistiikalla alkuvuodesta 2019 ja kokonaistilanne on nyt parempi, kuin ennen liikennepalvelulain voimaantuloa.

Tuomi Logistiikka järjestelee ja välittää vuositasolla noin 1,3 miljoonaa eri tarpeisiin perustuvaa yhteiskunnan tukemaa kyytiä. Kyydit ovat mm. erityislasten koulukyytejä, kehitysvammaisten työkyytejä, ikäihmisten palvelukeskuskyytejä, työ- ja asiointikyytejä liikuntarajoitteisille ja erityyppisiä potilaskuljetuksia. Kyytien kokonaismäärät kasvavat tasaisesti noin 2000 kyydin vuositahtia. Joka arkiaamu klo 7-9 välillä järjestetään noin tuhannen ihmisen matkat kokonaisuudessaan. Näihin päivittäisiin matkoihin tulee jatkuvasti runsaasti muutoksia asiakkaiden, kuten esim. koulujen, toiminnan luonteesta johtuen.

Lisää kuljetuskalustoa ja palveluhenkilöstöä

Vuoden 2018 jälkeen Tuomi Logistiikka on uudelleenorganisoinut koko henkilöliikenneyksikkönsä ja lisännyt eri palveluihin henkilöresursseja. Paljon palautetta saanut välityskeskuksen puhelinpalvelu Kuohke on pystynyt lyhentämään jonotusaikojaan ruuhkahuippuihin verrattuna huomattavasti. Elokuun 2019 keskimääräinen jonotusaika välityskeskukseen oli alle minuutti, kun se vuoden 2018 elokuussa oli yli neljä minuuttia.

Nykyisten sopimusten myötä myös välityksessä olevien sopimusautojen sopimuskattavuus on huomattavasti parempi kuin vuosi sitten. Tämä vaikuttaa automaattisesti taksien saatavuuden parantumiseen erityisesti aamujen ruuhkapiikeissä. Vaikka lakiuudistuksen yhteydessä poistettiin mm. ajovuoro- ja asemapaikkavelvoitteet, on taksien saatavuus aamuisin ja myös taajama-alueiden ulkopuolella parantunut aiempaan verrattuna. Suunnitellun aikaikkunan puitteissa koulureitit ja kehitysvammaisten työkyydit ovat onnistuneet elokuussa 2019 lähes 99 %:n tarkkuudella. Kaiken kaikkiaan kyytitilauksia, joihin ei ole saatu lainkaan järjestettyä autoa, on alle 0,04 % kyytien kokonaismäärästä. 

Asiakasviestintä on monikanavaista

Asiakasviestinnän parantaminen on nostettu tänä syksynä henkilöliikenneyksikössä yhdeksi kehityskohteeksi. Tavoitteena on luoda palvelukohtaiset viestintäsuunnitelmat eri palveluista vastaaville tiimeille vuoden loppuun mennessä. Erityispainotuksena viestinnässä on tunnistaa palvelukohtaiset kohderyhmät sekä viestintäkanavat, joilla kohderyhmät tavoitetaan. Myös järjestelmäpuolella kehitetään mobiilisovelluksen viestintämahdollisuuksia esim. koulukyytejä ja kehitysvammaisten työkyytejä käyttävien lasten ja nuorten huoltajille. Sopimusautoilijoiden tiedottamista ja yhteistyötä kuljettajien ja Tuomi Logistiikan välillä on parannettu autoilijatuki -tiimillä, joka perustettiin vuoden 2019 alussa.

Tuomi Logistiikka haluaa jatkossakin kehittyä ja kehittää palvelujensa laatua ja palvelukokonaisuuksia. Tällä toimialalla asiakkailta saatava palaute on tärkeässä roolissa kehitystyön eteenpäin viemisessä. Asiakkaiden arjen helpottaminen on yhä vahva tahtotila Tuomi Logistiikalla.

Lisätietoja:

Erkki Harju
Henkilöliikennejohtaja
erkki.harju@tuomilogistiikka.fi
p. 050 528 6367