Taksialan vapautumisen aiheuttamat muutokset toimintaamme 1.7.2018 alkaen

Heinäkuun alku tuo merkittävän muutoksen taksialalle, kun liikenne vapautuu kiintiöihin perustuvasta luvanvaraisuudesta. Samalla myös hinnoittelu vapautuu ja taksamittarin käyttövelvoite poistuu. Ammattimainen taksiliikenteen harjoittaminen vaatii kuitenkin yhä edelleen luvan.

Tuomi Logistiikka kilpailutti vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisia taksimatkoja ajavat palveluntuottajat dynaamisen hankintamenettelyn kautta. Kilpailutuksen avulla mukaan saatiin n. 300 autoilijaa ensimmäiselle sopimuskaudelle, joka kestää tammikuun 2019 loppuun saakka. VPL- ja SHL -kuljetukset tulevat Tuomi Logistiikan suoran ohjauksen piiriin 1.7. lähtien.

Asiakkaalle näkyviä muutoksia palveluissa

VPL- ja SHL-taksipalveluiden asiakkaille taksialan vapautuminen näkyy joinakin muutoksina aikaisempaan toimintaan verrattuna.

 • Asiakkaat, joilla on tuttutaksioikeus, valitsevat tuttutaksinsa niiden autoilijoiden joukosta,
  jotka ovat kilpailutuksen jälkeen Tuomi Logistiikan palveluntarjoajia.
 • Syrjäseuduille voi olla nykyistä haastavampaa saada autoja kohtuullisessa ajassa päivystyspakon poistuttua. Taksin saatavuutta voi varmistaa tilaamalla kyydin hyvissä ajoin, esimerkiksi edellisenä päivänä.
 • Jatkossakin asiakkaat maksavat VPL- ja SHL-kuljetuksista vain omavastuuosuuden.
 • Kilpailutuksen avulla Tuomi Logistiikka pystyy varmistamaan palvelun laadun ja kaluston soveltuvuuden henkilökuljetukseen.

Taksiautoilijoille näkyviä muutoksia palveluissa

Taksialan yrittäjille koituu alan vapautumisesta useita erilaisia muutoksia. Tuomi Logistiikan sopimuspalveluntuottajiksi tuleville autoilijoille muutokset ovat mm. seuraavanlaisia:

 • Tuomi Logistiikka on määritellyt kyydeille entistä taksitaksa -hinnoittelua vastaavan taksan
  pienin muutoksin.
 • Kyytejä voidaan välittää kaikille autoille asemapaikasta riippumatta sillä periaatteella, että lähimpinä oleville autoille tarjotaan kyytejä ensimmäisenä.
 • Tuomi Logistiikan kyydit välitetään älypuhelinsovelluksien kautta, joka velvoittaa autoilijoita hankkimaan tähän soveltuvan laitteen.

Lisätietoja:

Tuomi Logistiikka Oy
Kuljetustenohjauskeskus
p. 03 5678 101