Pirkanmaan henkilökuljetusten yhteiskilpailutus

 

Tuomi Logistiikka kilpailuttaa kevään aikana yhteistyössä useimpien Pirkanmaan kuntien kanssa vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaiset kuljetukset, jotka tunnetaan myös sote-kuljetuksina. Nykyisten Tuomi Logistiikan asiakaskuntien lisäksi uusia kuntia on ilmaissut mielenkiintonsa hanketta kohtaan. Hankkeeseen osallistuvat kunnat julkaistaan tarjousprosessin edetessä, heti kun kunnat ovat tehneet päätöksensä.

Kuljetusten välityksestä vastaa Tuomi Logistiikan kuljetustenohjauskeskus (KUOHKE). Kaikki osallistuvien kuntien asiakkaiden kuljetukset välitetään kuljetustenohjauskeskuksen kautta nyt kilpailutettaville palveluntuottajille. Sote-kuljetusten lisäksi palveluntuottajille voidaan välittää myös muita kuntien ja tulevan maakunnan kuljetuksia.

Palveluntuottaja voi tarjota kuljetuspalveluitaan kilpailutuksessa vaikka oma kunta ei olisikaan osallistuvien kuntien joukossa, koska asiakkaat matkustavat kuntarajojen yli ja kyydit tarjotaan järjestelmässä olevalle lähimmälle autolle (tarjottu hinta huomioiden). Kuljetukset tulevat pääasiallisesti asiakaskuntien alueelta ja kuljetukset voivat suuntautua joko muihin asiakaskuntiin tai eri puolille Suomea. Kuljetuksia voi kuitenkin saada myös asiakaskuntien ulkopuolelta, koska asiakkaiden paluukyydit suoritetaan nyt kilpailutettavalla kalustolla.

Dynaaminen hankintajärjestelmä

Kilpailutus toteutetaan hankintalain mukaisena dynaamisena hankintajärjestelmänä.

Dynaaminen hankintajärjestelmä on kaksivaiheinen menettely, joka koostuu perustamis- ja hankintavaiheesta.

Hankintajärjestelmän kesto on 31.12.2021 saakka, mutta sen kestoa voidaan jatkaa. Järjestelmän sisällä voidaan julkaista useita tarjouspyyntöjä koko hankintajärjestelmän keston ajan.

30 päivää kestävän perustamisvaiheen aikana kerrotaan tulevista kilpailutuksista perustietoja, joiden perusteella autoilija voi päätellä kiinnostuksensa tuleviin kilpailutuksiin. Perustamisvaiheen aikana autoilija jättää osallistumispyynnön hankintajärjestelmään ja antaa samalla pyydetyt tiedot yrityksestään. Osallistumishakemuksella autoilija ei vielä sitoudu mihinkään ja osallistumishakemuksia voi tehdä myös perustamisvaiheen jälkeen. Tilaaja suosittelee, että tarjoaja jättää osallistumishakemuksen ennen perustamisvaiheen päättymistä, mikäli haluaa osallistua ensimmäiseen järjestelmän sisällä tehtävään kilpailutukseen. Ensimmäinen tarjouspyyntö pyritään julkaisemaan noin viikon kuluttua perustamisvaiheen päättymisestä. Liittyminen järjestelmään on mahdollista myös tarjouspyynnön ollessa auki, mutta tarjoajalle tarjouksen tekemiseen jäävä aika saattaa jäädä hyvin lyhyeksi, koska tarjoajan hyväksyminen järjestelmään tehdään 10 päivän kuluessa osallistumishakemuksen jättämisestä. Järjestelmään hyväksymisen jälkeen autoilija voi osallistua seuraaviin tarjouskilpailuihin.

Perustamisvaiheen jälkeen alkavan hankintavaiheen aikana julkaistaan varsinaisia tarjouspyyntöjä. Tarjouspyynnössä on esitetty kohteen tarkka sisältö ja vaatimukset. Jokaista tarjouspyyntöä kohtaan on tarjouksen tekemiseen aikaa vähintään 10 päivää.

Hankintalaki edellyttää, että tällainen kilpailutus tehdään täysin sähköisin välinein. Sekä osallistumishakemus, että tarjoukset tehdään Tarjouspalvelu-portaalin kautta.

Tiedotus

Tuomi Logistiikka järjestää ennen ensimmäisen tarjouspyynnön julkaisemista kolme infotilaisuutta kilpailutuksen liittyen.

Tilaisuuksien tavoitteena on antaa lisätietoa kilpailutettavista kuljetuksista, käytännön toteutuksesta ja erityisesti dynaamisen hankintajärjestelmän osalta, joka on todennäköisesti vieras suurelle osalle yrittäjistä.

Tilaisuuksien aikataulu on seuraava:

  1. Ideapark, kokoustila Kotka, 3.4.2018 klo 18:00 – 20:00
  2. Hämeenkyrö, Ammatti-instituutti Iisakki, auditorio, 4.4.2018 klo 18:00 – 20:00
  3. Pirkkahalli, Tähtien Sali, 5.4.2018 klo 18:00 – 20:00

Aikataulu

Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisvaihe 13.3.2018-16.4.2018

  1. Tarjouspyyntö 23.4.2018 – 6.5.2018
  2. Hankintapäätös 14.5.2018
  3. Sopimuskauden alku 1.7.2018

Hankintailmoitus löytyy osoitteesta: http://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka/?id=163232

Lisätiedot: 

Tuomi Logistiikka, Ville Karppinen, ville.karppinen@tuomilogistiikka.fi