Hankintaverkosto suurelta osin tyytyväinen Tuomen hankintapalveluihin 

Tampereen kaupunki teetti aloituskyselyn uudelle kaupungin hankintaverkostolle tammi-helmikuun 2017 vaihteessa. Kyselyn tarkoituksena on toimia hankintaverkoston toiminnan organisoinnin pohjana, sillä verkoston halutaan palvelevan jäsentensä tarpeita ja toiveita.

Tulosten perusteella Tuomi Logistiikan hankintaosaston toimintaan ollaan suurelta osin tyytyväisiä. Erityiskiitosta saimme hankintaverkostolta toimivasta yhteistyöstä, asiantuntevasta ja hyvästä palvelusta sekä kilpailutuksista.

Kyselyssä esiin nousseet toiminnan kehittämiskohteet ovat pitkälti samoja, joita olemme myös itse tunnistaneet ja joille olemme jatkossakin laittamassa lisää painoarvoa. Kehityskohteissa nousi esille mm. potentiaalin tunnistaminen innovatiivisissa ja kestävän hankinnan tapauksissa, asiakkaan haastaminen kilpailutusprosesseissa sekä hankintojen tavoitteellisuuden lisääminen.

Kehittämiskohteissa sai palautetta myös OSTARI-ostojärjestelmän toiminnallisuudet, joita osaltaan tulee tulevaisuudessa korvaamaan kehitteillä oleva sähköisen ostamisen järjestelmä.

Hankintatiimimme on erittäin tyytyväinen saamastaan konkreettisesta palautteesta ja siitä, että Tampereen kaupunki on mahdollistanut hankintaverkoston perustamisen. Kyseinen verkosto antaa tervetullutta asiakaslähtöistä palautetta ja näkökulmia hankintapalvelujemme jatkuvaa kehittymistä varten.