Liikennekaari tuo mukanaan muutoksen

autot_800px

Liikenne- ja viestintäministeriön valmistelema liikennekaaren ensimmäinen vaihe on mennyt 22.9. eduskunnalle hyväksyttäväksi, ja se olisi tulossa voimaan 1.7.2018. Liikennekaarella yhdistetään ja uudistetaan henkilö- ja tavaraliikennettä koskevat säännökset. Sen keskeisin uudistus on velvoittaa liikenteen järjestäjiä avaamaan esimerkiksi aikatauluja, reittejä ja hintoja koskevat tietonsa kaikkien käyttöön. Myös tieliikennesäätelyihin on tulossa muutoksia.

Liikennekaaren taksilupakäytäntöjen sekä hinnoittelun vapauttaminen voivat parantaa palvelua asiakkaan näkökulmasta. Ne tulevat kuitenkin myös aiheuttamaan merkittävää päänvaivaa julkisen sektorin organisaatioille, jotka hankkivat kuntalaisille ja maakuntalaisille kuljetuspalveluita. Muutos edellyttää liikennöitsijöiltä uusia välineitä ja toimintatapoja päivärutiineihin sekä kuntaorganisaatioilta uudenlaista kuljetuspalvelujen hankintaa. Hinnoittelun vapauttaminen puolestaan tuo pakotteen kilpailuttaa loputkin, vielä kilpailuttamattomat kuljetukset.

Kokemuksesta olemme huomanneet, että hyvää palvelua ei riitä takaamaan vain liikennöitsijöiden allekirjoitukset tarjouksissa ja sopimuksissa. Liikennekaaren tuomat muutokset edellyttävät tähänastista huomattavasti runsaampaa kaluston ja kuljettajien valvontaa, joilla voidaan varmistaa esimerkiksi turvalliset ja asianmukaiset kyydit. Liikennekaaren astuessa voimaan ammattitaitoisten toimijoiden sekä digitalisoitumisen rooli korostuvat entisestään erityisesti järjestelmien ja valvonnan osalta. Tuomi Logistiikalla kehitetään jatkuvasti entistä parempaa valmiustasoa vastata liikennekaaren mukanaan tuomiin haasteisiin.